Kategorie
biuro rachunkowe online

Do kiedy rozliczanie pitów?

Początek nowego roku to czas, w którym pracodawcy wysyłają nam PIT-11, a my składamy swoje roczne zeznanie podatkowe. Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkiem każdego, kto osiąga dochody. Dotyczy to zarówno osób pracujących na podstawie umowy o pracę, jak i osób pracujących na umowie zlecenie, umowie o dzieło czy prowadzących działalność gospodarczą bądź rolniczą. Terminy złożenia deklaracji podatkowej są ściśle określone i zależą od rodzaju składanej deklaracji. Ta z kolei jest zależna od tego, z jakiego tytułu otrzymujemy dochody. Czy wiesz, do kiedy należy rozliczyć PIT? Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej w odpowiednim terminie i czy grozi za to jakaś kara?

Termin dostarczenia deklaracji przez pracodawcę

Abyś mógł rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, pracodawca musi przekazać Ci PIT-11. Jest to deklaracja informująca o tym, jak wysokie dochody osiągnąłeś w ciągu roku i jak wysoki zapłaciłeś podatek dochodowy. Pracodawcę obowiązują ścisłe terminy dostarczenia tej deklaracji. Do końca lutego każdego roku pracodawca jest zobowiązany dostarczyć PIT-11 do pracownika, a do 31 stycznia musi dostarczyć go do Urzędu Skarbowego.

Co, jeśli pracodawca nie przedłoży deklaracji pracownikowi?

Niedostarczenie deklaracji do pracownika w terminie określonym przez prawo jest uważane za wykroczenie skarbowe i podlega ono grzywnie. Jej wysokość to do 180 stawek dziennik, przy czym wysokość jednej stawki ustala sąd. Jedyną możliwością uniknięcia konsekwencji prawnych w przypadku przeoczenia terminu wysłania PIT-11 przez pracodawcę jest dołączenie do deklaracji wysyłanej do Urzędu Skarbowego tzw. czynnego żalu.

Do kiedy rozliczyć PIT-37?

PIT-37 składają wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy, a także osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne, emerytalne czy stypendia. Okres rozliczenia obejmuje czas od 15 lutego do 30 kwietnia roku kolejnego po roku podatkowym, za który składana jest deklaracja. W tym roku PIT-37 należy złożyć do 2 maja, gdyż 30 kwietnia wypada w sobotę.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-36?

PIT-36 jest odpowiedni dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowana na zasadach ogólnych, a także dla osób, które uzyskały przychód z działów specjalnych produkcji rolnej. Okres składania deklaracji mija 30 kwietnia. Podobnie, jak PIT-37, PIT-36 można w tym roku składać do 2 maja.

Terminy rozliczenia PIT-28

PIT-28 składają podatnicy dokonujący rozliczeń w formie ryczałtu, np. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Termin składania deklaracji podatkowej to ostatni dzień lutego.

Rozliczenie PIT-38 – terminy

PIT-38 jest dla podatników osiągających dochody z kapitałów pieniężnych, np. z papierów wartościowych i spółek. Terminy składania deklaracji to od 15 lutego do 30 kwietnia, a w tym roku do 2 maja.

Do kiedy rozliczyć PIT-39?

Podatnicy składający PIT-39, a więc Ci, którzy zbyli nieruchomość czy prawo wieczystego użytkowania gruntów przed upływem 5 lat, są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 30 kwietnia, w tym roku do 2 maja.

Co, jeśli nie rozliczysz się w terminie?

Jeżeli z jakiegoś powodu nie złożysz deklaracji PIT w odpowiednim terminie, musisz liczyć się z nałożeniem odpowiedzialności karnej skarbowej, której wysokość jest zależna od wysokości podatku. Jeśli kwota podatku nie jest 5 razy wyższa niż minimalne wynagrodzenie, kara za nierozliczenie PIT-u w terminie wyniesie od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli podatek jest 5 razy wyższy o minimalnego wynagrodzenia, kara będzie o wiele wyższa, a wyniesie od 1/30 do nawet 400-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Oczywiście, prawo przewiduje szansę na uniknięcie kary. Należy od razu po zorientowaniu się o zaniedbaniu złożyć deklarację PIT i dołączyć do niej czynny żal. Czynny żal jest wnioskiem o zaniechanie ukarania i niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej. Zawiera on informacje na temat tego kto i jakiego czynu zabronionego się dopuścił. Trzeba jednak pamiętać, że czas na złożenie czynnego żalu również jest ograniczony i wynosi zaledwie kilka dni od ostatecznego terminu rozliczenia. Jeżeli minie więcej czasu, Urząd Skarbowy nie przyjmie czynnego żalu, a zaniedbanie pracownika zostanie uznane jako czyn zabroniony, podlegający odpowiedzialności karnej skarbowej.

Nie warto czekać z rozliczeniem deklaracji do ostatniej chwili, bo łatwo można o tym zapomnieć. Poza tym, każdy dzień zwłoki oddala dzień zwrotu nadpłaty, jeżeli taka występuje. Warto więc zabrać się za rozliczenie deklaracji podatkowe od razu po otrzymaniu PIT-11 od swojego pracodawcy.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Działalność nierejestrowana – czym jest i kiedy jest opłacalna?

Marzysz o założeniu własnej firmy, ale boisz się kosztów i tego, że Twój pomysł zupełnie nie odnajdzie się na wymagającym dzisiaj rynku? Na szczęście jest na to sposób! Działalność nierejestrowana jest szansą na sprawdzenie pomysłu na firmę, a przy tym na dorobienie sobie do wypłaty w sposób w pełni legalny i pozbawiony kosztów. Czym jest działalność nierejestrowana, czym różni się od firmy i kto może ją prowadzić? Jakie są warunki i ograniczenia i czy w ogóle warto prowadzić działalność w takiej formie?

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana zwana jest także „firmą na próbę”. W istocie tak właśnie można ją określić. Działalność nierejestrowana to działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Jest to rozwiązanie bardzo często wybierane, gdy chcemy upewnić się, czy nasz pomysł na biznes ma realną szansę na zaistnienie i na odniesienie sukcesu.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej oznacza, że nie istnieje obowiązek odprowadzania składek ZUS, które są najczęstszym powodem rezygnacji z prowadzenia firmy. Działalność nierejestrowana została wprowadzona 30 kwietnia 2018 roku na mocy ustawy Prawa Przedsiębiorców. Ma na celu ułatwienie nowym przedsiębiorcom stawianie pierwszych kroków w biznesie bez ryzyka dużych strat finansowych.

Działalność nierejestrowana – warunki

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest bardzo opłacalne, ale wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Działalność taką mogą prowadzić osoby fizyczne, których przychody z tej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na rok 2021 minimalne wynagrodzenie wyniosło 2800 zł, co oznacza, że z tytułu działalności gospodarczej można zarobić nie więcej niż 1400 zł. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrasta do kwoty 3010 zł, wzrasta więc także kwota możliwa do zarobienia na podstawie działalności nierejestrowanej, a wyniesie ona 1505 zł.

Kolejnym warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest brak prowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy, czyli 5 lat. Niemożliwe jest również jednoczesne prowadzenie działalności regulowanej czy spółki cywilnej.

Prowadząc działalność nierejestrowaną, przyszły przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Oznacza to, że konieczne stanie się spisywanie kwot przychodu uzyskanego w danym dniu w celu kontroli limitu ustawowego. Konieczne jest także rozliczanie przychodów w zeznaniu PIT-36. Prowadząc działalność nierejestrowaną, w sytuacji, gdy klient poprosi o rachunek, musisz go wystawić np. za pośrednictwem darmowych programów dostępnych w sieci.

Firma czy działalność nierejestrowana – co opłaca się bardziej?

Trudno o jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, gdyż jest ona zależna od zarobków, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć. Jeśli rzeczywiście nie są to duże pieniądze, nie ma opcji przekroczenia limitu, a my chcemy przetestować nasz pomysł na biznes, działalność nierejestrowana będzie doskonałym pomysłem. Nie będzie konieczne zgłoszenie się do ewidencji przedsiębiorców, nie trzeba zgłaszać firmy do Urzędu Skarbowego ani ZUS i GUS, a przede wszystkim, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, płacenie podatku VAT ani prowadzenie księgowości.

Jeśli jednak w jakimś miesiącu przekroczysz limit 50% minimalnego wynagrodzenia, Twoja działalność nierejestrowana stanie się automatycznie działalnością gospodarczą. Wtedy w ciągu 7 dni jesteś zobowiązany do zarejestrowania firmy w CEIDG, a wówczas działalność nierejestrowana staje się po prostu działalnością gospodarczą.

Koszty prowadzenia działalności nierejestrowanej 

Wiele osób zastanawia się, jakie koszty trzeba ponieść, by móc prowadzić działalność nierejestrowaną. Okazuje się, że prowadzenie takiej działalności nie wiąże się z żadnymi kosztami, dlatego jest tak opłacalne. W ten sposób można przetestować swój pomysł na biznes, ale także sprawdzić siebie w roli przedsiębiorcy. Założenie prawdziwej firmy wiąże się z wieloma kosztami, które w pierwszym roku prowadzenia działalności są niskie, jednak wzrastają z każdym rokiem.

Działalność nierejestrowana jest więc pewnym buforem bezpieczeństwa, bo nawet, jeśli biznes zupełnie nie wypali, nie będzie się to wiązało z żadnymi stratami. Jedynym kosztem, który ponosi każdy, kto ma jakiekolwiek dochody z dowolnego źródła jest koszt podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów.

Działalność nierejestrowana – czy warto?

Niewątpliwie, działalność nierejestrowana jest dobrym pomysłem dla każdego, kto w prowadzeniu biznesu stawia swoje pierwsze kroki i chce sprawdzić swój pomysł w praktyce. Taka forma działalności z pewnością sprawdzi się także wśród osób, które jedynie dorabiają sobie po pracy na etacie, np. sprzedając drobne rękodzieło. Dochód z takiej działalności nie przekracza raczej polowy minimalnego wynagrodzenia, więc zakładanie firmy w tym wypadku byłoby zupełnie nieopłacalne.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Nowe terminy opłacania składek ZUS

Jako przedsiębiorca powinieneś być świadomy istotnych zmian w terminach opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Polski Ład wprowadził wiele zmian w tym określił nowe terminy rozliczania składek.

Od 2022 roku dla przedsiębiorcy jest to 15 i 20 dzień każdego miesiąca.

A dokładniej:

15 dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną – m.in. dla spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz spółdzielni.

20 dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi:
– dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
– dla spółek osobowych np. spółki cywilnej, spółka komandytowa.

Dodatkowo dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje bez zmian – to 5. dzień miesiąca.

Nowe terminy dotyczą rozliczania:
– składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– Fundusz Pracy (FP),
– Fundusz Solidarnościowy (FS),
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
– Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Przychód, a dochód – jakie są między nimi różnice?

Każdy, kto z tytułu jakiejkolwiek pracy uzyskuje dochody, z pewnością spotkał się niejednokrotnie z pojęciem przychodu i dochodu. Nawet doświadczeni przedsiębiorcy miewają czasami problem, by wskazać różnice pomiędzy tymi dwoma terminami. Czym jest przychód, co to jest dochód i jaka jest różnica pomiędzy przychodem, a dochodem?

Czym jest przychód?

Przychód, mówiąc najprościej, to cała uzyskana kwota pieniędzy. Suma przychodu nie określa sytuacji materialnej, gdyż kwota przychodu, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązuje do zapłaty podatku dochodowego. Przychód uzyskuje się w ramach pracy zawodowej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy z nieruchomości. Do przychodów zalicza się także kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów bądź usług, jednak kwotę tę pomniejsza się o należny podatek VAT. Na podstawie przychodu obliczyć można należny podatek, ale nie można określić rzeczywistej sytuacji ekonomicznej firmy czy osoby fizycznej.

Warto podkreślić, że przychód to nie tylko forma pieniężna. Równie dobrze przychodem może być element o charakterze trwałym. Trzeba jednak pamiętać, że każdy przychód niezależnie od swojej formy wiąże się z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego.

Jeżeli mówimy o przychodzie od osób fizycznych, należy do niego nie tylko regularnie wpływająca na konto wypłata, ale także np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Przychód może także nie mieć żadnego związku z pracą zawodową, ani z prowadzoną działalnością. Do przychodu zalicza się także wypłatę z funduszu emerytalnego po śmierci małżonka czy alimenty.

Co to jest dochód?

Wiesz już, czym jest przychód. Czym jest zatem dochód? Dochód to, mówiąc inaczej, przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Łatwo się domyślić, że aby móc mówić o dochodzie, przychód musi być wyższy niż koszty jego uzyskania. W przeciwnym razie dochód będzie zerowy bądź nawet ujemny.

Dochody dzieli się na dochody netto i dochody brutto.

Dochody brutto to nadwyżka przychodów nad sumą kosztów ich uzyskania przed opodatkowaniem. Dochód netto natomiast jest nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

Jeśli chcesz ocenić sytuację finansową firmy czy osoby fizycznej, pod uwagę weź właśnie dochód, który jest rzeczywistą informacją o zyskach i poniesionych stratach. Mówiąc prościej, dochód informuje nas, ile środków rzeczywiście zyskaliśmy już po odliczeniu wszystkich strat, a więc, mówiąc potocznie, „na rękę”.

Czym się różni przychód od dochodu?

Wiesz już, czym jest przychód i czym jest dochód. Jaka jest więc pomiędzy nimi różnica? Tym, co najbardziej interesuje osobę fizyczną jest dochód, czyli kwota należna „na rękę”, a więc to, co faktycznie dostanie. Przychód natomiast jest kwotą brutto, która zostanie pomniejszona o kwotę podatku czy poniesione koszty.

Kluczowe do zrozumienia różnicy pomiędzy dochodem, a przychodem jest rozumienia pojęć „zysk” i strata”. Zysk jest tym, co faktycznie otrzymujemy, czyli dochodem. Określając dochód, możemy określić faktyczną sytuację materialną, czego nie możemy zrobić, określając przychód i poniesione koszty. Aby obliczyć rzeczywisty dochód, należy od kwoty przychodu odjąć koszty jego uzyskania. Kwota, jaką utrzymujemy jest albo zyskiem, albo stratą, która następnie zostaje opodatkowana.

Dochód, przychód, a koszty

Jeżeli bierzemy pod uwagę osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, zasady określenia przychodu i dochodu są oczywiste. Podatnik jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego i zaliczki z tytułu podatku za pośrednictwem pracodawcy. To dlatego raz w roku każda osoba zatrudniona na umowę o pracę otrzymuje PIT, który musi rozliczyć w odpowiednim terminie. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku przedsiębiorców. Oni muszą samodzielnie obliczać dochód, przychód i należne zaliczki.

Koszty uzyskania przychodu to wszelkie wydatki, które pozwalają na osiągnięcie przychodu. Możemy do nich zaliczyć np. koszty towaru, biura czy reklamy. Według polskiego prawa, kosztami uzyskania przychodu określa się wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztem przychodu jest także wydatek związany z prowadzoną działalnością. Muszą to być jednak wydatki, które nie mają cech osobistych.

Wiele przedsiębiorców stara się tak układać swoje przychody i koszty, by wykazać jak najniższy dochód przed Urzędem Skarbowym. Celem takiego działania jest jak najniższy podatek dochodowy. Jeżeli zyski firmy są przeznaczane na jej dalszy rozwój, takie działanie pośrednio może mieć sens, jednak w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli przedsiębiorca często wykazuje straty, rentowność jego firmy będzie oceniana bardzo nisko. To sprawi, że o wiele trudniej będzie takiemu przedsiębiorcy uzyskać kredyt.

Szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy?

Przychód, a dochód – podsumowanie

Wiesz już, na czym polega różnica między przychodem, a dochodem. Może się to wydawać skomplikowane, jednak w gruncie rzeczy nie jest to takie trudne. Warto wiedzieć, że pojęcia przychodu i dochodu nie są synonimami, nie powinno się ich stosować zamiennie, gdyż mają zupełnie odmienne znaczenie.

Warto wspomnieć także o kwestii rozliczania podatku PIT. Według polskiego prawa, podatek płaci się od dochodów uzyskanych z różnych źródeł. Aby obliczyć należny podatek, od dochodu brutto należy odjąć stawkę procentową podatku. Otrzymamy w ten sposób kwotę należnego podatku, a co za tym idzie, będziemy mogli obliczyć rzeczywisty dochód i określić sytuację materialną. Jest to o wiele łatwiejsze w przypadku osoby fizycznej, która swoje przychody uzyskuje na podstawie umowy o pracę. Nieco trudniej jest w przypadku przedsiębiorców, gdy pod uwagę bierzemy również koszty uzyskania przychodu. W tym wypadku zdecydowanie najlepiej jest skorzystać z usług biura rachunkowego, by uchronić się od popełnienia błędu, który może słono kosztować.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Księgowość online – czym jest, dla kogo i jak działa?

Każdy przedsiębiorca opiera swoje cele głównie na zysku. Nie można się temu dziwić, w końcu czas to pieniądz. Ważna jest także dobra organizacja Twojej firmy pozwalająca na sporą oszczędność czasu. Pomoże Ci w tym właśnie księgowość internetowa!

Księgowość internetowa w porównaniu ze standardowym biurem rachunkowym to przede wszystkim wygoda, ale i znaczne obniżenie kosztów.
Jak zatem działa księgowość internetowa, a jak tradycyjna? Z której i dlaczego warto korzystać?

Czy księgowość tradycyjna jest przereklamowana?

Internet rośnie w siłę, a wraz z nim wszelkiego rodzaju narzędzia online oraz formy kontaktu zdalnego. Dlaczego więc księgowość tradycyjna wciąż jest tak popularna?

Polega ona głównie na księgowaniu kosztów i przychodów, wypełnianiu KPiR, a także na sporządzaniu deklaracji podatkowych i przekazywaniu ich do odpowiednich urzędów. W modelu tradycyjnym przedsiębiorca musi dostarczyć do swojego biura rachunkowego dokumenty z danego okresu. W dalszej kolejności są one księgowane przez księgowych oraz umieszczane w dokumentacji firmowej.

Gdy wszystkie te czynności zostaną wykonane, przedsiębiorca otrzymuje informacje o wysokości podatków i składek ZUS do zapłacenia w określonym terminie. Tak w całości prezentuje się proces księgowania tradycyjnego. Warto jednak pamiętać, że proces ten można usprawnić właśnie dzięki księgowaniu online.

Na czym polega księgowość internetowa?

W przypadku obsługi księgowej przez Internet proces księgowania jest zdecydowanie szybszy i sprawniejszy niż w opisanej wyżej księgowości tradycyjnej.
Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje księgowości internetowej:
1. Samodzielne prowadzenie w aplikacji online
2. Prowadzenie przez ogólnopolskie biuro rachunkowe z dostępem do aplikacji online
Przedsiębiorcy, którzy chcą mieć pełną wiedzę o szczegółach rozliczeń, mogą pokusić się o prowadzenie księgowości samodzielnie w aplikacji online. W tym wariancie to przedsiębiorca sam dodaje koszty, wystawia faktury w aplikacji, generuje KPiR oraz deklaracje podatkowe, które później składa w urzędach.
Aplikacja online na bieżąco śledzi zmiany w przepisach i automatyzuje szereg działań dla przedsiębiorcy.

Samodzielna księgowość online

Na początku przedsiębiorca musi wystawić faktury przychodowe w aplikacji. Każdy zapisany przez niego przychód automatycznie zapisywany jest przez aplikację
w systemie KPiR. Na tej podstawie aplikacja automatycznie podaje kwoty składek ZUS do opłacenia przez przedsiębiorcę. Na koniec każdego miesiąca lub kwartału, przedsiębiorca powinien dodać wszystkie swoje koszty.

Plusem księgowości internetowej jest również automatyczne generowanie rejestrów VAT czy innych ewidencji bezpośrednio z aplikacji. Następnie należy złożyć deklarację podatkową, opłacić podatki, których kwoty aplikacja samodzielnie wylicza i podaje wraz z numerami kont bankowych urzędów do przelewów. Ponadto warto też zaznaczyć, że najlepsze aplikacje do księgowości online pozwalają na bezpośredni kontakt z księgowymi.

Wykwalifikowany księgowy online

Zdecydowanie wygodniejszą formą prowadzenia księgowości jest biuro rachunkowe online obsługiwana przez profesjonalnych księgowych. Przedsiębiorca w dalszym ciągu ma dostęp do aplikacji, jednak nie obsługuje jej samodzielnie. Wszystkie powyżej opisane czynności robią za niego wykwalifikowani księgowi. Obecnie jest to najlepsza forma księgowość na rynku.

Przedsiębiorca nie musi martwić się comiesięcznym uzupełnieniem danych w aplikacji, a jednocześnie wciąż ma dostęp do swoich finansów i w dowolnym momencie może je analizować. Co ważne, odciąża go to również w śledzeniu przepisów i dbaniu o poprawność sporządzonej dokumentacji. Dzięki tej formie zyskuje on również reprezentantów przed urzędami i ZUS-em, którzy dodatkowo składają za niego deklaracje podatkowe.

Księgowy online – znaczy wygoda, spokój i bezpieczeństwo!

W przypadku omówionej wyżej formy księgowości internetowej typowy miesiąc przedsiębiorcy ogranicza się do kilku czynności. Przedsiębiorca musi jedynie przekazać koszty swojej firmy do księgowych, np. w postaci skanów dokumentów. Oczywiście ma on wgląd w działania księgowych w aplikacji online. W dalszej kolejności księgowi przekazują przedsiębiorcy mailowo informacje o kwotach podatków i składek ZUS do zapłaty. Owe kwoty wraz z numerami kont urzędów dostępne są również w aplikacji. Cały proces jest niezwykle prosty i mocno odciąża przedsiębiorcę. Ponadto księgowi są stale do jego dyspozycji. Może on do nich zadzwonić, skontaktować się mailowo lub poprzez aplikację.

Jak widać, jest to zdecydowanie najwygodniejsze i najszybsze rozwiązanie w przypadku księgowania. Fachowcy zapewniają odpowiednią jakość usług księgowych, przy czym jednocześnie przedsiębiorca może mieć stały wygląd w ich działania. Dostarczanie dokumentów również jest rozwiązane w możliwie najszybszy, najwygodniejszy i najprostszy sposób, czyli drogą elektroniczną.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Jak zmienić biuro rachunkowe

Zobacz w jaki sposób zmienić biuro rachunkowe.

Przedsiębiorca, który podejrzewa, że jego księgowość prowadzona jest w sposób nierzetelny, może zmienić biuro rachunkowe. To samo dotyczy właścicieli firm, którzy przenoszą działalność do innego miasta bądź też chcą skorzystać z usług nowoczesnych, internetowych biur księgowych. Jak przebiega procedura zmiany biura rachunkowego?

Jakich formalności dopełnić?

Przedsiębiorcy nie muszą informować właścicieli biura rachunkowego, dlaczego zamierzają zrezygnować ze świadczonych przez jego firmę usług. Przyczyną może być nierzetelność w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych bądź chęć skorzystania z innowacyjnych rozwiązań, których nasze biuro rachunkowe nie oferuje. Niemniej jednak każdego obowiązuje okres wypowiedzenia, który powinien zostać podany w umowie.

W okresie wypowiedzenia prowadzenie księgowości może zostać już powierzone innej jednostce, lecz w dalszym ciągu będziemy zobowiązani uiścić opłatę na rzecz dotychczasowego biura rachunkowego. Okres wypowiedzenia umowy to doskonały czas na to, aby dopełnić wszelkich, niezbędnych formalności. Przede wszystkim należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz OPL-1 – dotyczy to przedsiębiorców, którzy upoważnili biuro rachunkowe do składania w swoim imieniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Jeżeli zostały udzielone także inne pełnomocnictwa, musimy pamiętać o ich pisemnym odwołaniu. Przedsiębiorcy zobowiązani są również do złożenia deklaracji CEiDG-1, za pomocą której poinformują urząd o zmianie podmiotu, który prowadzi księgowość i przechowuje dokumentację podatkową.

Odzyskanie dokumentacji podczas zmiany biura rachunkowego

Obowiązkiem każdego biura rachunkowego jest przekazanie oryginałów dokumentów, które powierzył pracownikom przedsiębiorca. Mowa tutaj przede wszystkim o fakturach VAT, paragonach, rachunkach, umowach, wyciągach bankowych czy potwierdzeniach zapłaty. Przed wydaniem dokumentacji pracownik biura rachunkowego powinien wykonać jej kopię.

Biuro księgowe w dalszym ciągu jest bowiem odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości w okresie obowiązywania umowy. Biuro rachunkowe przekazuje przedsiębiorcy także:

  • księgi podatkowe i rejestry VAT,
  • ewidencję faktur, środków trwałych, sprzedaży,
  • dokumentację pracowniczą,
  • deklaracje podatkowe i ZUS,
  • ewidencję przebiegu pojazdów,
  • ewidencję wyposażenia.

Wszelkie, niezbędne dokumenty biuro rachunkowe może przekazać na kilka sposobów. Niektóre z nich same odsyłają dokumentację do nowego biura rachunkowego. Przedsiębiorca może udać się po nie osobiście lub wysłać kuriera, jeśli nie chce, aby biuro rachunkowe wiedziało, w jaki sposób będzie od teraz prowadzona księgowość.

Dużym ułatwieniem dla podmiotu, który przejmuje na siebie obowiązek prowadzenia rachunkowości, byłoby eksportowanie danych z systemu księgowego poprzedniego biura rachunkowego. Niestety, jeśli w umowie nie zostało zastrzeżone, że wraz z jej rozwiązaniem biuro rachunkowe ma obowiązek taką operację wykonać, to przekazanie danych będzie zależało wyłącznie od jego dobrej woli.

Czasami biura rachunkowe naliczają opłaty za eksport danych do nowego systemu – wtedy też decyzją przedsiębiorcy pozostaje, czy chce z takiego rozwiązania skorzystać.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Księgowość w małej firmie

Sprawdź na co zwrócić uwagę wybierając biuro rachunkowe dla małej firmy.

Każdy przedsiębiorca, bez względu na to czy prowadzi jednoosobową działalność czy zatrudnia kilku pracowników musi pamiętać o tym, że powinien w sposób rzetelny i z należytą starannością prowadzić księgowość swojej firmy.

Księgowość w małej firmie

Małe firmy zazwyczaj prowadzą tzw. małą księgowość, jednak przymiotnik nie powinien nas w żaden sposób zwieść, ponieważ „mała” nie oznacza, że księgowość niewielkich firm jest mniej ważna. Należy pamiętać o wielu różnych aspektach rozliczając finanse swojego przedsiębiorstwa, dlatego warto w tym temacie polegać na osobach bardziej doświadczonych.

Przedsiębiorcy zazwyczaj na początku swojej drogi decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości uważając, że nie jest to trudne i w ten sposób będą w stanie zniwelować koszty prowadzenia działalności. Niestety takie myślenie bywa często bardzo zwodnicze, ponieważ w rezultacie musimy poświęcić znacznie więcej czasu naszym finansom, podszkolić się w różnego rodzaju przepisach prawa oraz przepisach podatkowych i przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za własne obliczenia, które przekazujemy do Urzędu Skarbowego. Niektórzy mali przedsiębiorcami są płatnikami VAT, prowadzą ewidencję środków trwałych, musza prowadzić księgę przychodów i rozchodów, a także rozliczać się podatkiem liniowym.

Do tego dochodzą również składki odprowadzane do ZUS oraz składki zdrowotne, jeśli zatrudniamy kilku pracowników. W takich przypadkach, kiedy przedsiębiorca sam chce prowadzić księgowość swojej firmy, to de facto tonie w papierach i zamiast skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów musi poświęcić swój cenny czas na naukę rozliczania faktur.

Biuro rachunkowe online i zalety zlecania księgowości na zewnątrz 

Zlecenie prowadzenia księgowości biurze rachunkowemu to doskonałe rozwiązanie dla małych przedsiębiorców, którzy tak naprawdę zaczynają swoją działalność i powinni skupić się na wyszukiwaniu nowych klientów, dzięki którym firma będzie się rozwijać. Biuro rachunkowe online to partner godny zaufania, który może się pochwalić bogatym doświadczeniem, które zdobyliśmy podczas współpracy z bardzo różnymi podmiotami. Jako rzetelna firma prowadząc księgowość naszych klientów przejmujemy na siebie odpowiedzialność, a tym samym zdejmujemy z ramion przedsiębiorców ciężar rozliczeń księgowych i podatkowych. Dzięki temu, iż każde biuro rachunkowe musi mieć ubezpieczenie OC, w przypadku jakiegoś błędu z naszej strony chronione jest nie tylko biuro rachunkowe, ale przede wszystkim nasz klient.

Ponadto oddając w nasze ręce prowadzenie księgowości przedsiębiorca oszczędza swój cenny czas oraz niweluje ilość różnych stresujących sytuacji do absolutnego minimum związanego już teraz tylko z kwestią pozyskania nowych klientów. Jako biuro rachunkowe z bogatym doświadczeniem służymy naszym klientom nasza bogatą wiedzą oraz wsparciem w każdej sytuacji, dzięki czemu nasi klienci czują się bezpiecznie o swoje finanse oraz rozliczenia z różnymi instytucjami. Warto również wspomnieć, iż biuro rachunkowe online reprezentuje swoich klientów w wielu różnych sytuacjach na mocy pełnomocnictw, dlatego nie ma tutaj mowy o konieczności stania w kolejkach do ZUS czy Urzędu Skarbowego, co jest ogromnym udogodnieniem dla naszych klientów.

Jedną z głównych zalet prowadzenia księgowości przed biuro rachunkowe jest również możliwość obniżenia kosztów przez przedsiębiorcę. Właściciel firmy zlecając prowadzenie księgowości na zewnątrz nie musi już zatrudniać księgowej, płacić jej nie małej pensji, która musi być zgodna z jej doświadczeniem i zdobytą do tej pory wiedzą, ani też odprowadzać składek do ZUS czy zdrowotnych. Ponadto odchodzi również koszt wyposażenia biura, zakupu niezbędnego oprogramowania oraz wykupu licencji. Jest to niezwykle wygodne i komfortowe rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wolą przeznaczyć swój czas i pieniądze na opracowywanie planu rozwoju firmy i zdobywanie nowych klientów.

Biuro rachunkowe online to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy pragną oferty wręcz skrojonej na miarę. Dzięki temu, iż prowadzimy biuro na zasadach online niwelujemy potrzebę spotkań do absolutnego minimum, ponieważ wszystkie niezbędne, firmowe dokumenty są przesyłane mailowo lub wgrywane do systemu księgowego bezpośrednio przez klienta. Czasy, kiedy trzeba było odwiedzić kręgowego przynajmniej raz w tygodniu, aby przekazać mu faktury do rozliczenia już dawno minęły. Obecnie cały proces przesyłania dokumentów został maksymalnie uproszczony i stał się bardziej wygodny dla każdej ze stron. W ten sposób oszczędzamy czas zarówno klienta jak osób pracujących w biurze rachunkowym, a także dajemy dowolność każdej ze stron co do możliwość pracy o wybranych, indywidualnie dopasowanych porach dnia.

Biuro rachunkowe online to doskonały wybór dla małych i mikro firm, które nie boją się iść z duchem czasu i które cenią sobie swój spokój ducha. Zminimalizowanie stresu działa kojąco, a przedsiębiorca może zająć się innymi rzeczami, które mają dla niego większe znaczenie niż nauka nowych ustaw i przepisów podatkowych.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Jak wybrać biuro rachunkowe dla swojej firmy?

Sprawdź na co zwrócić uwagę wybierając biuro rachunkowe dla swojej firmy.

Zakładając swoją firmę warto pomyśleć o wyborze dobrego biura rachunkowego. Zwykle na samym początku działalności staramy się sami dopilnować wszystkich formalności i rozliczać się z Państwem, jednak może okazać się to trudne i kłopotliwe. Profesjonalne podejście i znajomość prawa to cechy, które skłaniają do współpracy z biurem rachunkowym.

Czym jest biuro rachunkowe i jak działa?

Osobom, które zakładają swoją firmę, przyda się kilka informacji, jak działa i czym zajmuje się biuro rachunkowe. Otóż, biuro rachunkowe zajmuje się dziedziną finansów. Jest to bardzo szerokie spektrum działania, a ogólnie mówiąc dotyczy księgowania różnych dokumentów i wszelkich przepływów środków finansowych.

Biura rachunkowe, na polecenie swojego klienta czyli zleceniodawcy, wypełnia jego obowiązki. Zgodnie z przepisami prawa i jego nowelizacjami, pracownicy biura rachunkowego wykonują zlecenia w dziedzinie prawa pracy, podatków, statystyk, rachunkowości oraz dokumentacji kadrowej. Praca na różnych płaszczyznach i wielozadaniowość to wyznacznik profesjonalnych usług godnych polecenia.

Obowiązki, jakich podejmuje się biuro rachunkowe to min.: prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów, rozliczeniem podatków, konstruowaniem raportów i rozliczeń dla ZUS, analizowaniem finansów firmy i sporządzanie raportów, tworzenie wniosków kredytowych i wiele innych.

Rozwiązania dla firm

Przedsiębiorca zakładający swoją firmę powinien zastanowić się jak chce korzystać z usług biura rachunkowego. Istnieje kilka możliwości, jakie możemy rozważyć, aby nasz dział finansowy firmy funkcjonował sprawnie i zgodnie z prawem. Istnieją dwa równie często wybierane rozwiązania tej sytuacji. Przedsiębiorca może stworzyć we własnej firmie dział finansowy i zatrudniać pracowników, którzy zajmą się rozliczaniem i formalnościami. Może też podjąć współpracę z zewnętrznym biurem rachunkowym, które przyjmie zlecenia i będzie stałym partnerem w prowadzeniu firmy.

Te dwie opcje różnią się oczywiście pod względem kosztów. Warto rozważyć zatrudnienie pracownika bądź pracowników w swojej firmie, którzy rozliczali by za nas podatki i sporządzali raporty. Jednak takie rozwiązanie niesie za sobą kolejne koszty, gdyż za etat trzeba będzie także zapłacić. W przypadku mniejszej firmy i tylko jednym specjaliście, który pracuje dla nas, łatwo o zaburzenie stabilności. Księgowa może wybrać inne źródło dochodu i z wielu powodów zrezygnować z pracy. Plusem posiadania własnego biura rachunkowego w firmie jest łatwy dostęp do dokumentacji, kiedy wszystko jest na miejscu. Do tego poczucie prywatności i dyskrecja, aczkolwiek działając w zgodzie z prawem nie mamy czego się obawiać.

Współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym dużo bardziej się opłaca. Oprócz podstawowych obowiązków i usług, biuro rachunkowe oferuje doradztwo w kwestiach prawnych. Jest to dużym atutem, gdyż łatwo można rozstrzygnąć wiele spraw. Bieżące doradztwo to duża zaleta i z pewnością skłania do podjęcia współpracy z taką instytucją.

Biura rachunkowe posiadają szereg wyspecjalizowanych pracowników, którzy stanowią podstawę dobrze działającej firmy. Biuro rachunkowe zazwyczaj pilnuje kompetencji swoich pracowników i dba o ciągłą naukę w przypadku nowelizacji prawa. Nie ma tu mowy o pomyłce, ponieważ na biurze rachunkowym ciąży duża odpowiedzialność.

Dla kogo biuro rachunkowe?

Tak naprawdę biuro rachunkowe jest dla każdej firmy dobrym rozwiązaniem. Jest to idealna opcja dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Naprawdę duże koncerny podpisują umowy na stałe lub posiadają swój dział finansowy. Planując założenie firmy powinniśmy skłonić się ku skorzystania z zewnętrznego biura rachunkowego. Profesjonalne usługi to niezwykle ważna cecha, ponieważ może to przesadzić o powodzeniu firmy na rynku. Nie bierzmy pod uwagę ceny na pierwszym miejscu. Po pewnym czasie współpracy docenimy fachowość i kompetencje.

Można w łatwy sposób sprawdzić prawdziwość biura rachunkowego. Wystarczy zgłosić się do biura i poprosić o okazanie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Rzetelna firma z pewnością nie odmówi okazania takowych dokumentów.

Zakładając firmę musimy przyłożyć się do formalności. Systematyczne pilnowanie wszystkich opłat i rozliczeń oraz raportów i statystyk pozwoli na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a żadna kontrola nie będzie nam straszna. Jakość usług biura rachunkowego jest bardzo ważna i leży w naszym interesie. Zastanówmy się jak wybrać biuro rachunkowe dla swojej firmy, aby mogą ona sprawnie funkcjonować.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Biuro rachunkowe dla sklepu internetowego

Poznaj historię współpracy naszego biura rachunkowego online ze sklepem internetowym Tomka i Adama.

Zawsze byli dobrymi przyjaciółmi, zaś po studiach ich drogi absolutnie się nie rozeszły. Wręcz przeciwnie. Pomysł o założeniu wspólnego biznesu był decyzją tak naturalną, że żaden z nich nie pomyślał nawet o możliwości pójścia w inną stronę, bądź o założeniu samodzielnej działalności. Zawsze zgrani, uzupełniający nawzajem swoje osobiste braki – świat nie mógł nosić lepszych i bardziej zgranych wspólników.

Biuro rachunkowe online do zadań specjalnych

Poznaliśmy się na studiach i choć nie można powiedzieć, że od razu między nami zaiskrzyło – z czasem wywiązała się pomiędzy nami bardzo ciekawa nić porozumienia. Wszelkie projekty, w których mieliśmy okazję brać razem udział były dla nas pestką, istną bułką z masłem. Dzięki temu, że dobrze znaliśmy swoje osobiste ograniczenia czy też niedociągnięcia, z łatwością delegowaliśmy sobie zadania, w których to właśnie konkretna osoba sprawdziłaby się lepiej. I tak przez cały okres studiów. Po ich zakończeniu nie mogliśmy tego tak zostawić. Postanowiliśmy więc rozpocząć pewien projekt, który po pewnym czasie zapragnęliśmy przekształcić w pełnoprawną, pełnowymiarową firmę. A najprościej było zacząć sprzedawać – w końcu potrzeba okazała się zapalnikiem, który sprawił, że rozpoczęliśmy pierwsze działania.

Pomysł na biznes

Długo myśleliśmy nad profilem działalności, którą moglibyśmy razem rozwijać, w naszych głowach i w pełnych fantazji rozmowach przetoczyło się całe mnóstwo pomysłów – na pierwszy rzut oka genialnych, po bardziej zaawansowanej analizie – zdecydowanie gorszych. Pewien pomysł przewijał się jednak podczas praktycznie każdego naszego spotkania i to właśnie tę ideę postanowiliśmy wdrożyć w życie.

Zainwestowaliśmy pewien kapitał w produkt, który w tamtym okresie czasu miał duży popyt oraz zwyczajnie sprzedawał się niczym świeże bułeczki. Szybko zauważyliśmy, że nasza ilość pracy wzrasta proporcjonalnie do ilości napływających zamówień, pracowaliśmy więc jeszcze więcej i jeszcze bardziej intensywnie. Było to dla nas tak dochodowe i opłacalne, że po kilku miesiącach sprzedaży na znanym portalu, postanowiliśmy założyć pełnoprawną firmę. Oczywiście sami, bez żadnej pomocy z zewnątrz – no bo w końcu, co to dla naszej dwójki? Byliśmy jak Bonnie i Clyde, i nadal jesteśmy, jednak w pewnym momencie okazało się, że coś jednak nie idzie po naszej myśli i zostaliśmy zmuszeni zaprosić do naszego zespołu osoby trzecie.

Pomoc księgowa poszukiwana!

To co się właściwie wydarzyło? Okazało się, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami z absolutnie wszystkim. W momencie kiedy doszły firmowe sprawy, księgowość, opanowanie tak zwanej potocznie papierologii – zupełnie polegliśmy. Ale nie od razu, oczywiście! Najpierw przez kilka miesięcy nie dosypialiśmy i staraliśmy się wspólnymi siłami opanować tę narastającą stertę papierów, rachunków, dokumentów – aż zupełnie się poddaliśmy. Poczuliśmy, że nie tylko robimy sobie bałagan w firmowych sprawach, ale również w głowach i życiach. Samodzielność zupełnie nie była tego warta!

Czy istniały jakieś wady tego rozwiązania?

Absolutnie żadne! To było tak, jakby ktoś zdjął nam z barków naprawdę uporczywy i trudny do uniesienia ciężar. Po szybkiej decyzji, że sami już nie podołamy, zaledwie kilka dni zajęło nam znalezienie odpowiedniego biura księgowego oraz księgowej, z którą pracujemy aż do teraz. Ulga, jaką poczuliśmy po przekazaniu całej dokumentacji w jej ręce była nie do opisania. W końcu zyskaliśmy czas na rozwój firmy, wprowadzanie nowych produktów, innowacji oraz na należytą obsługę klienta. I to opłaciło nam się po stokroć.

Dlaczego wsparcie księgowości online to najlepsze rozwiązanie?

Naszych zdaniem księgowa bądź księgowy w firmie to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Nikt nie zgłębia arkan dokumentów, umów oraz rachunków z taką lekkością jak oni. O braku przekroczonych terminów oraz wysłanych na czas dokumentów nawet nie nie wspominamy. Do tego dochodzi fantastyczny, płynny kontakt oraz możliwość zwrócenia się z prośbą o poradę w praktycznie każdej chwili. To nieopisany komfort, naprawdę.

Czy gdybyście mogli cofnąć czas, zdecydowalibyście się wcześniej na pomoc biura księgowego?

Oczywiście, bez żadnego wahania. Jesteśmy pewni, że oszczędziłoby nam to wielu kłopotów, skomplikowanych działań oraz sprawiłoby, że nasze przedsiębiorstwo rozwijałoby się jeszcze szybciej i jeszcze bardziej efektywnie. Kilka miesięcy zastoju oraz samodzielnej pracy nad księgowością firmy spowodowały, że nie mieliśmy motywacji do pracy nad innymi aspektami naszej firmy. Na chwilę obecną mamy jej całe mnóstwo, a biuro księgowe okazało się być nasza prawą dłonią.

Adam i Tomek skutecznie przekonali się więc, że pomoc biura księgowego jest nie tylko konieczna, ale i bezcenna. Dzięki niej ich przedsiębiorstwo mogło nabrać wiatru w skrzydła oraz działać ze zdwojoną siłą!

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Biuro rachunkowe dla firmy remontowej

Poznaj historię współpracy naszego biura rachunkowego online z firmą budowlaną.

Praca w firmie budowlanej towarzyszyła Przemkowi przez całego jego życie. Jego ojciec – wybitny specjalista już od najmłodszych lat swojego pierworodnego starał się nauczyć go dobrej pracy oraz … prawidłowego trzymania śrubokrętu. Jego starania przyniosły doskonały skutek, bo syn już od samego początku podzielał budowlano – remontową pasję swojego ojca. Nie było w tym nic dziwnego, że droga, którą obrał Przemek, nie różniła się zbytnio od ścieżki, która jego ojciec wybrał prawie trzydzieści lat temu.

Już od najmłodszych lat wiedziałem czym jest cement, jak się go miesza oraz jak dobrze położyć płytki – mój ojciec dobrze o to zadbał! Odkąd skończyłem piętnaście lat, wakacje spędzałem na różnego rodzaju budowach oraz remontach. I zupełnie nie miałem nic przeciwko temu! Moi koledzy z ławki szukali swojej drogi w życiu – chcieli być informatykami, kucharzami, programistami, a jeden z nich postanowił nawet zostać astronautą. Bywały chwile, że bawiły mnie te ich usilne poszukiwania, ponieważ ja od zawsze wiedziałem jak potoczy się moja przyszłość oraz zawodowa ścieżka, i co więcej – już nie mogłem się jej doczekać!

Kiedy tylko skończyłem osiemnaście lat stałem się prawowitym pracownikiem firmy mojego ojca na pełen etat. Nigdy nie miałem żadnej taryfy ulgowej – wręcz przeciwnie, ojciec wymagał więcej i więcej co spowodowało, że stałem się naprawdę dobry. Dobry na tyle, aby już kilka lat później pomyśleć o założeniu własnej firmy remontowo – budowlanej.

Skąd pomysł na stworzenie własnego biznesu?

Nigdy nie pomyślałem, że moja droga zawodowa mogłaby wyglądać inaczej. Nie chciałem jednak całe życie być na garnuszku swojego ojca, sam chciałem stworzyć imperium, które kiedyś będę mógł pokazać swoim własnym dzieciom i kto wie, może tropem rodzinnej tradycji wyuczyć swojego własnego następcę. Poza tym, chciałem też udowodnić, że oprócz budowlanki, znam się również na prowadzeniu biznesu. Po wielu latach obserwacji swojego ojca widziałem, że to nie tylko ciężkie zajęcia, ale również wyjątkowo rozwijające. Nie czekałem więc długo, zatrudniłem dwie dodatkowe osoby oraz poszukałem biura księgowego, ponieważ wiedziałem, że sprawy tak zwanej papierologii nie są bliskie mojemu sercu, ojciec zaś zawsze powtarzał, że dokumenty muszą się zgadzać – nie było dla niego nic gorszego, niż noc spędzona nad rachunkami w poszukiwaniu drobnego błędu, który przekreślał szansę na prawidłowe zamknięcie miesiąca.

Jak więc rozwijała się działalność?

Szybko i dynamicznie. Byłem zachwycony. Pierwsze trzy lata prowadzenia własnej działalności było niekończącym się pasmem sukcesów. Duże, opłacalne zlecenia, współpraca z największymi przedsiębiorstwami. Zdecydowanie szło naprawdę dobrze. Podwoiłem liczbę pracowników co sprawiło, że czasem mogłem nawet pozwolić sobie na dzień wolny. Kiedy więc na horyzoncie pojawił się pomysł na dosyć sporą inwestycję – nie zawahałem się ani na moment. Podjąłem rękawicę oraz rozpocząłem załatwienie wszelkich, mniejszych oraz większych formalności. Jedną z nich było wzięcie kredytu na poczet inwestycji. Nie sądziłem, że właśnie to może przysporzyć mi najwięcej problemów.

Okazało się, że uzyskanie kredytu jest zupełnie niemożliwe. Załamałem się, kiedy dowiedziałem się co spowodowało ten problem. Otóż, księgowa, która prowadziła moją firmę okazała się mniej kompetentna, niż śmiałbym sądzić. W chwili gdy rozpracowałem wszelkie zawiłości dokumentacji mojej firmy zrozumiałem, że byliśmy w niezłych tarapatach.

Kilka lat błędnie prowadzonych rachunków sprawiło, że byliśmy na sporym minusie. Po opłaceniu wszelkich zaległości, które sięgały naprawdę niebotycznych kwot okazało się, że jesteśmy na skraju totalnego upadku firmy. Nie miałem środków na opłacenie pracowników, materiały – byłem bliski ogłoszenia upadłości mojego przedsiębiorstwa. Jednak nie zamierzałem poddać się tak po prostu. Firma była owocem mojej długoletniej pracy oraz starań, nie mogłem jej teraz porzucić.

Jak wybrnąłeś z tej sytuacji?

Finansowo pomógł mi ojciec. Firma musiała stanąć na nogi, jednak bez pomocy z zewnątrz, zupełnie bym sobie nie poradził. Urosło to do zbyt monstrualnych rozmiarów. Na szczęście nie musiałem przeprowadzać zwolnień moich pracowników – nie mógłbym pogodzić się z tym, gdybym pozbawił tych doskonałych specjalistów miejsca pracy.

Dobra księgowa na wagę złota

Oczywiście zmieniłem też firmę, która prowadziła moją księgowość. To był pierwszy krok na drodze do wyjścia z finansowych tarapatów. Księgowa, która polecił mi mój przyjaciel to czyste złoto! Z nikim nie współpracowało mi się tak fantastycznie! Nie tylko wyprowadziła nas z niezwykłego bałaganu oraz doprowadziła całą dokumentację do porządku, ale też kolejne miesiące współpracy przebiegały wręcz podręcznikowo. Kontakt nigdy nie był utrudniony, była dla nas dostępna zawsze kiedy potrzebowaliśmy, a na każde, nawet najbardziej prozaiczne pytanie otrzymywaliśmy profesjonalną oraz wyczerpującą odpowiedź. W końcu mogliśmy odetchnąć i zająć się pozostałymi obowiązkami, których w dalszym ciągu była cała masa. Współpracujemy do teraz, a biuro księgowości polecone kiedyś przez mojego przyjaciela – zawsze polecam dalej.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas