• Indywidualny rachunek do zapłaty ZUS

    Indywidualny rachunek do zapłaty ZUS

    od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ZUS-u będzie opłacał składki wykonując tylko jeden przelew na indywidualny rachunek płatnika.

    Każda wpłata zostanie proporcjonalnie podzielona przez ZUS na wszystkie ubezpieczenia i fundusze (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych). Dzięki temu zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie płatnik będzie wykonywał tylko jeden.

    Dodatkowo, wszelkie wpłaty płatnik będzie przekazywał na wskazany dla niego, indywidualny numer konta składkowego. Numer zostanie mu nadany przez ZUS. Będzie się składał z 26-cyfr, w których zawarty zostanie numer NIP płatnika (czyli ostatnie 10 cyfr numeru rachunku składkowego), a także numeru ZUS. Numer NIP jest indywidualnym numerem identyfikującym płatnika składek, nadawany jest zarówno osobie prawnej, jednostce organizacyjnej, jak i osobom fizycznym opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. ZUS wykorzysta ten identyfikator w nadawanym numerze rachunku składkowego.

    Do końca 2017 roku każdy przedsiębiorca otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który będzie dokonywał wpłat do ZUS. Od 1 stycznia ZUS udostępni również możliwość elektronicznego pobierania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami.

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie