• Increase company value by investing in people

  Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć

  Początek nowego roku to duże wyzwanie dla przedsiębiorców. Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje wszystkich podatników VAT. Jak się przygotować na zmiany?

  Każdy przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT ma obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny. Takiemu obowiązkowi podlegają od 1 lipca 2016 już duże firmy - teraz dotyczy to każdej firmy, która nie jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

  Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

  Jednolity Plik Kontrolny to nic innego jak rejestr sprzedaży i zakupów, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że pierszą deklarację JPK_VAT za styczeń należy wysłać do 25 lutego.

  JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Nowy dokument odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w dokumencie JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

  Nowy obowiązek ma również pewne zalety. Składając JPK_VAT przedsiębiorca otrzyma szybszy zwrot VAT, a dodatkowo ma pewność, że jego rozliczenia są poprawne.

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie