Kadry i płace

Pomoc w rozliczeniu pracowników

Usługi kadrowo-płacowe wykonujemy przy zachowaniu pełnej poufności. Dbamy o interesy pracodawcy. Potrafimy spojrzeć na relację pomiędzy osobami zarządzającymi, a pracownikami, w sposób obiektywny. Naszą ofertę elastycznie dostosowujemy do wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa. W skład usług kadrowo-płacowych wchodzi m.in.:

Profesjonale doradztwo z zakresu kadr

Pomoc w wyborze korzystnej formy zatrudnienia

Pomoc w wyborze formy wypowiedzenia pracy

Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego zatrudnionych osób

Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego współwłaścicieli

Wykonanie listy płac

Sporządzenie umów cywilnoprawnych z zakresu zatrudnienia lub zwolnienia

Obliczenie składek ZUS

Ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy PIT-4

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla ZUS

Rozliczenie podatkowe umów cywilnoprawnych

Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zatrudnionych osób

Skierowanie wszelkiej dokumentacji do odpowiednich instytucji i urzędów

Reprezentowanie interesów klienta przez instytucjami i urzędami np. podczas kontroli w firmie

Oszczędność czasu i pieniędzy

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie w zakresie rozliczania pracowników.