KPiR

KPiR – prowadzienie księgi przychodów i rozchodów

KPiR to nic innego jak Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, a więc model księgowości umożliwiający zarówno rozliczanie podatków jak i obliczanie podstawy opodatkowania.

KPiR to uproszczona forma ewidencji wybierana najczęściej przez małe firmy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie. Ponadto do prowadzenia KPiR są również zobowiązane wszystkie podmioty, które w danym roku rozliczeniowym osiągnęły przychód netto nieprzekraczający 2 milionów euro w przeliczeniu na złotówki. Jeśli Twoja firma wpisuje się w przedstawiony schemat, to koniecznie przeczytaj co możemy Ci zaoferować.

Co rozliczamy w księdze przychodów i rozchodów?

Jak już wspomnieliśmy powyżej księga przychodów i rozchodów to narzędzie księgowe, które służy do bieżącej ewidencji księgowej, a więc do odpowiedniego rozliczania wydatków i przychodów Twojej firmy. W KPiR wpisujemy następujące pozycje:

– przychody przedsiębiorstwa,

– zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych,

– koszty prac badawczo-rozwojowych,

– wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością.

Czego do księgi nie należy wprowadzać? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zaliczek na poczet dostawy, kosztów inwestycji w trakcie realizacji, a także jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czyli np. dotacji z Urzędu Pracy lub dotacji unijnych.

KPiR – od czego zacząć?

Od wyboru odpowiedniego sposobu prowadzenia księgi. Przedsiębiorca prowadzący uproszczoną księgowość ma do wyboru dwa sposoby prowadzenia księgi: w formie tradycyjnej, czyli papierowej lub elektronicznej. Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona 1 stycznia lub pierwszego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. O założeniu KPiR firma powinna powiadomić Urząd Skarbowy.

KPiR jest zbudowana z 17 kolumn służących do wpisywania kolejnych dokumentów. Przedsiębiorca musi pamiętać o notowaniu dat księgowania danego wydatku, nazwy i adresu podmiotu, z którym zawiera transakcje. Taka forma ewidencjonowania wydatków i przychodów może zapewnić bardzo przydatne przedsiębiorcy informacje nie tylko na temat prawidłowego opodatkowania, ale przede wszystkim pomaga w dogłębnej analizie sytuacji firmy.

Dane można zestawiać ze sobą miesięcznie lub porównywać kwartalnie, a także rocznie i wyciągać wnioski jak rozkłada się dochód i wydatki na przestrzeni kilku lat.

Zlecenie prowadzenia księgowości uproszczonej

Jeśli jednak nie masz zielonego pojęcia o obowiązującym prawie podatkowym, nie masz głowy do pilnowania terminów rozliczeń z Urzędem Skarbowym i chcesz po prostu działać, to mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie! Zleć nam prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Twojej firmy i nie przejmuj się rozliczeniami.

Z przyjemnością zajmiemy się pełną obsługą Twojej firmy, wyszukamy właściwe i korzystne dla Twojej branży rozwiązania podatkowe i będziemy za Ciebie pilnować terminów, aby Twoją głowę zaprzątały jedynie kolejne genialne i nowatorskie pomysły dla Twojej firmy. Zdaj się na nasz profesjonalizm oraz doświadczenie, a z pewnością się nie zawiedziesz!

Zapraszamy do współpracy!