Pełna księgowość

Pełna księgowość

Pełna księgowość to najbardziej skomplikowana wersja prowadzenia ksiąg rachunkowych. Firmy, które do tej pory korzystały z uproszczonej formy rozliczeń czasami bronią się przed koniecznością przejścia na pełną księgowość, jednak są takie sytuacje, że nie mają innego wyjścia i muszą podporządkować się obowiązującemu prawu. Jak to zatem wygląda w praktyce?

Księgowość uproszczona i jej zalety

Tak jak już wspomnieliśmy księga przychodów i rozchodów skierowana jest do małych firm, spółek partnerskich, jawnych i cywilnych, a także dla tych przedsiębiorstw, które nie przekroczyły przychodu netto w wysokości 2 milionów euro w roku ubiegłym.

Prowadzenie księgowości uproszczonej jest znacznie łatwiejsze i mniej wymagające, jednak przychodzą takie chwile, kiedy księga przychodów i rozchodów musi zostać zastąpiona przez inną formę rozliczenia.

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość to najbardziej rozbudowana, a co za tym idzie skomplikowana forma rozliczania z Urzędem Skarbowym. Tutaj niemal każde zdarzenie gospodarcze musi zostać odpowiednio odnotowane i zewidencjonowane. Ten rodzaj rozliczeń jest skierowany głównie do dużych firm i najbardziej dochodowych przedsiębiorstw obracających na co dzień znacznymi kwotami pieniędzy.

W takich przypadkach państwo wymaga od przedsiębiorców transparentności i odpowiedniej przejrzystości co do bieżącej sytuacji finansowej firmy. Prowadzenie pełnej księgowości wymagane jest w poniższych przypadkach:

– dla spółek handlowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne;

– dla osób fizycznych, spółek jawnych, cywilnych czy partnerskich, które przekroczyły próg 2 milionów euro przychodu netto w poprzednim roku.

Na czym polega różnica między pełną księgowością a KPiR?

W ramach pełnej księgowości dokonuje się bardzo precyzyjnego rozliczenia wszystkich finansowych transakcji jakich podejmuje się dana firma. Tutaj nie wystarczy już prowadzenie jednej księgi i spisywanie w niej transakcji – w przypadku tego typu rozliczeń księga jest zdecydowanie bardziej rozbudowana.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia poniższych dokumentów:

– dzienniki,

– księga główna,

– księgi pomocnicze,

– zestawienie obrotów oraz sald umieszczanych w księdze głównej,

– zestawienie sald na kontach pomocniczych,

– wykaz składników pasywów i aktywów.

Outsourcing pełnej księgowości

Jeśli od samego czytania wymaganych dokumentów rozbolała Cię głowa, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – nie musisz się tym zajmować! Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej firmy będzie zlecenie nam prowadzenia Twoich ksiąg, abyś Ty z czystym sumieniem i lekką głową mógł zająć się ważniejszymi sprawami czyli rozwojem Twojego przedsiębiorstwa.

Nasi doświadczeni księgowi z chęcią odciążą Twoje barki i przejmą na siebie trud prowadzenia pełnej księgowości Twojej firmy. Dopilnujemy za Ciebie wszelkich formalności, będziemy prowadzić księgi, ewidencjonować transakcje, wpływy i wydatki, a także prowadzić bilans zysków i strat.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!