Kategorie
biuro rachunkowe online

Ile wynosi podatek dochodowy w 2022 roku?

Obecny rok przynosi nam wiele zmian, również w kwestii podatkowej. Odpowiada za to przede wszystkim wprowadzony Polski Ład 2.0, odnoszący się m.in. do wysokości podatków, jakie musimy odprowadzać. Ile wynosi podatek dochodowy po ostatnich zmianach i kogo one dotyczą?

Czym są progi podatkowe i jak się zmieniły?

Progi podatkowe to limity dochodów rocznych, do których są przypisane konkretne stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązują one wszystkich podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W praktyce, progi podatkowe dotyczą osób, które są zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie, osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które wybrały taki sposób opodatkowania. Zasada działania progów podatkowych jest prosta. Im próg jest wyższy, tym stawka podatku wzrasta. Oznacza to, że osoby zarabiające najwięcej płacą najwyższy podatek.

Przez wiele wcześniejszych lat progi podatkowe nie zmieniały się, mimo, iż sytuacja gospodarcza dynamicznie się zmieniała. Wraz z Polskim Ładem skale podatkowe zostały dostosowane do obecnych realiów. Warto zaznaczyć, że płace w ciągu kilku ostatnich lat znacząco wzrosły, co sprawiło, że wiele osób zmuszonych było zapłacić wysoki podatek. Sytuacja wymagała więc aktualizacji.

Zmiany w progach podatkowych

W zeszłym roku I próg podatkowy dla dochodów do 85 528zł oznaczał stawkę podatku rzędu 17%. Dochody powyżej tej kwoty obowiązywał II próg podatkowy i stawka podatku rzędu 32%. Od 1 stycznia 2022 roku I próg podatkowy został podniesiony do kwoty 120 000zł. 1 lipca 2022 roku natomiast nastąpiło obniżenie podatku PIT z 17 na 12% dla osób z dochodami rocznymi mieszczącymi się w limicie I progu.
Co z różnicą w odprowadzanych zaliczkach?

PIT obniżony do 12% będzie obowiązywał dla dochodów z całego roku 2022. Jeżeli wystąpiły jakieś różnice w wysokości odprowadzanych w pierwszej połowie roku zaliczek, będą one uwzględnione przy rozliczeniu za rok 2022. Co to oznacza? Przede wszystkim odpowiednio wyższy zwrot nadpłaconego podatku.

Jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone? 

Oprócz powyższych zmian, w 2022 roku podniesiona została kwota wolna pod podatku. Sięga ona 30 000zł i obowiązuje wszystkich, w przeciwieństwie do lat poprzednich, kiedy zależała od dochodów i maksymalnie wynosiła 8000zł. Ta zmiana w praktyce oznacza, że osoby, które zarabiają najmniej, czyli płacę minimalną rzędu 3010 zł brutto, w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego.

Warto wiedzieć, że zmianom nie ulega możliwość zastosowania ulg podatkowych, które mają znaczenie dla obniżenia wartości podatku dochodowego. Możliwe jest wykorzystanie ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, z tytułu darowizn czy ulgi internetowej i termomodernizacyjnej.

Polski Ład 2.0 wprowadził szereg zmian w kwestii ulg podatkowych i możliwych odliczeń. Przede wszystkim, 1lipca 2022 roku zlikwidowana została ulga dla klasy średniej oraz ulga dla samotnych rodziców. Możliwe jest także większe odliczenie dla OPP. Do tej pory wynosiło ono 1%, teraz wynosi 1,5%.

Podsumowując

Zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodowały nieco zamieszania w kwestiach podatku dochodowego. Obecnie jednak sytuacja wydaje się jasna, a progi podatkowe zostały precyzyjnie określone. Wątpliwości wciąż budzi obliczenie przekroczenia progu podatkowego. Zasada jest jednak prosta. Przekroczenie progu nastąpi, gdy suma dochodów od początku roku przekroczy kwotę 120 000zł. Jeśli przekroczenie to nastąpi do 30 czerwca 2022 roku, naliczony zostanie podatek w wysokości 17%. Jeśli natomiast przekroczenie nastąpi po 1 lipca, podatek wyniesie 12%. Jeżeli wystąpi nadwyżka, zostanie od niej pobrany podatek rzędu 32%.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas