Kategorie
biuro rachunkowe online

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w 2022 roku?

2022 rok przyniósł ogromne zmiany w polskim prawie podatkowym. Zmianom uległo wiele kwestii, a to tylko spowodowało spore zamieszanie i wiele wątpliwości. Wątpliwości dotyczą również ilości dni przysługującego pracownikowi urlopu.

Wymiar urlopu w 2022 roku

Ogólna zasada długości przysługującego urlopu nie uległa zmianie. Urlop wynosi 20 lub 26 dni, w zależności od czynników towarzyszących. Mówiąc najprościej, 20 dni urlopu przysługuje temu pracownikowi, który jest zatrudniony przez okres krótszy niż 10 lat. Oczywiście, nie chodzi tu o staż pracy w jednym miejscu, a o staż pracy w ogóle. Urlop w wymiarze 26 dni natomiast przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony przez okres powyżej 10 lat.

Co z pracą na niepełny etat?

Powyższe wyliczenia dotyczą pracowników, którzy pracują na pełen etat. Jeśli natomiast pracownik pracuje na niepełny etat, liczbę dostępnego urlopu oblicza się proporcjonalnie. Warto wiedzieć, że urlop przysługuje również pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny. Za każdy miesiąc pracy należy mu się 1/12 pełnego wymiaru urlopu, który jest ściśle uzależniony od stażu pracy.

Staż pracy, a lata nauki – jak mają się do liczby dni urlopowych w ciągu roku?

Urlop w wymiarze 26 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przez minimum 10 lat. Do tego okresu wliczają się także okresy ukończonej nauki. Za czas spędzony w szkole zasadniczej lub równorzędnej zawodowej dolicza się nie więcej niż 3 lata stażu pracy. Za okres nauki w średniej szkole zawodowej – nie więcej niż 5 lat. Absolwenci średniej szkoły zawodowej mają zaliczone 5 lat stażu pracy, a absolwenci średniej szkoły ogólnokształcącej -4 lata. Na najwięcej lat stażu mogą liczyć absolwenci szkoły policealnej – 6 lat- oraz absolwenci szkół wyższych – 8 lat. Warto wiedzieć, że okresy te nie sumują się. Co to oznacza w praktyce? Dla przykładu, absolwent szkoły wyższej, który zatrudni się na umowę o pracę na okres minimum 2 lat po ukończeniu studiów ma już 10 lat stażu pracy, a więc przysługuje mu urlop w ilości 26 dni w roku kalendarzowym.

Wyjątki w ustalaniu wymiaru urlopu

W ilości dni urlopowych w ciągu roku kalendarzowego istnieją pewne wyjątki. Dotyczą one niektórych grup pracowników, którym przysługują dodatkowe dni wolne. Chodzi tu o osoby niepełnosprawne, którym przysługuje dodatkowych 10 dni urlopu. Tyle samo dodatkowych dni wolnych przysługuje inwalidom wojennym, kombatantom i pracownikom socjalnym, z tym że w przypadku ostatniej grupy, dodatkowy urlop jest udzielany raz na 2 lata po przepracowaniu 5 lat w zawodzie. Na dodatkowe wolne mogą liczyć także nauczyciele, którzy mają zwiększony wymiar urlopu zgodnie z Kartą Nauczyciela – o okres wakacji letnich i ferii. Dodatkowy urlop należy się również sędziom i prokuratorom. W przypadku sędziów dodatkowy wymiar dotyczy 6 dni po przepracowaniu 10 lat. W przypadku prokuratorów 0 12 dni po przepracowaniu 15 lat.

Kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy?

Przysługujący urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany w całości w roku kalendarzowym, w którym pracownik do nabywa. Urlop musi zostać wykorzystany najpóźniej do dnia 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Co więcej, na urlop zaległy pracownik może zostać wysłany nawet bez udzielenia zgody.

W roku 2022 wymiar urlopu wypoczynkowego nie zmienił się – nadal wynosi odpowiednio 20 i 26 dni z wyjątkami dotyczącymi niektórych zawodów. 

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *