Kategorie
biuro rachunkowe online

Do kiedy rozliczanie pitów?

Początek nowego roku to czas, w którym pracodawcy wysyłają nam PIT-11, a my składamy swoje roczne zeznanie podatkowe. Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkiem każdego, kto osiąga dochody. Dotyczy to zarówno osób pracujących na podstawie umowy o pracę, jak i osób pracujących na umowie zlecenie, umowie o dzieło czy prowadzących działalność gospodarczą bądź rolniczą. Terminy złożenia deklaracji podatkowej są ściśle określone i zależą od rodzaju składanej deklaracji. Ta z kolei jest zależna od tego, z jakiego tytułu otrzymujemy dochody. Czy wiesz, do kiedy należy rozliczyć PIT? Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej w odpowiednim terminie i czy grozi za to jakaś kara?

Termin dostarczenia deklaracji przez pracodawcę

Abyś mógł rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, pracodawca musi przekazać Ci PIT-11. Jest to deklaracja informująca o tym, jak wysokie dochody osiągnąłeś w ciągu roku i jak wysoki zapłaciłeś podatek dochodowy. Pracodawcę obowiązują ścisłe terminy dostarczenia tej deklaracji. Do końca lutego każdego roku pracodawca jest zobowiązany dostarczyć PIT-11 do pracownika, a do 31 stycznia musi dostarczyć go do Urzędu Skarbowego.

Co, jeśli pracodawca nie przedłoży deklaracji pracownikowi?

Niedostarczenie deklaracji do pracownika w terminie określonym przez prawo jest uważane za wykroczenie skarbowe i podlega ono grzywnie. Jej wysokość to do 180 stawek dziennik, przy czym wysokość jednej stawki ustala sąd. Jedyną możliwością uniknięcia konsekwencji prawnych w przypadku przeoczenia terminu wysłania PIT-11 przez pracodawcę jest dołączenie do deklaracji wysyłanej do Urzędu Skarbowego tzw. czynnego żalu.

Do kiedy rozliczyć PIT-37?

PIT-37 składają wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy, a także osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne, emerytalne czy stypendia. Okres rozliczenia obejmuje czas od 15 lutego do 30 kwietnia roku kolejnego po roku podatkowym, za który składana jest deklaracja. W tym roku PIT-37 należy złożyć do 2 maja, gdyż 30 kwietnia wypada w sobotę.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-36?

PIT-36 jest odpowiedni dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowana na zasadach ogólnych, a także dla osób, które uzyskały przychód z działów specjalnych produkcji rolnej. Okres składania deklaracji mija 30 kwietnia. Podobnie, jak PIT-37, PIT-36 można w tym roku składać do 2 maja.

Terminy rozliczenia PIT-28

PIT-28 składają podatnicy dokonujący rozliczeń w formie ryczałtu, np. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Termin składania deklaracji podatkowej to ostatni dzień lutego.

Rozliczenie PIT-38 – terminy

PIT-38 jest dla podatników osiągających dochody z kapitałów pieniężnych, np. z papierów wartościowych i spółek. Terminy składania deklaracji to od 15 lutego do 30 kwietnia, a w tym roku do 2 maja.

Do kiedy rozliczyć PIT-39?

Podatnicy składający PIT-39, a więc Ci, którzy zbyli nieruchomość czy prawo wieczystego użytkowania gruntów przed upływem 5 lat, są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 30 kwietnia, w tym roku do 2 maja.

Co, jeśli nie rozliczysz się w terminie?

Jeżeli z jakiegoś powodu nie złożysz deklaracji PIT w odpowiednim terminie, musisz liczyć się z nałożeniem odpowiedzialności karnej skarbowej, której wysokość jest zależna od wysokości podatku. Jeśli kwota podatku nie jest 5 razy wyższa niż minimalne wynagrodzenie, kara za nierozliczenie PIT-u w terminie wyniesie od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli podatek jest 5 razy wyższy o minimalnego wynagrodzenia, kara będzie o wiele wyższa, a wyniesie od 1/30 do nawet 400-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Oczywiście, prawo przewiduje szansę na uniknięcie kary. Należy od razu po zorientowaniu się o zaniedbaniu złożyć deklarację PIT i dołączyć do niej czynny żal. Czynny żal jest wnioskiem o zaniechanie ukarania i niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej. Zawiera on informacje na temat tego kto i jakiego czynu zabronionego się dopuścił. Trzeba jednak pamiętać, że czas na złożenie czynnego żalu również jest ograniczony i wynosi zaledwie kilka dni od ostatecznego terminu rozliczenia. Jeżeli minie więcej czasu, Urząd Skarbowy nie przyjmie czynnego żalu, a zaniedbanie pracownika zostanie uznane jako czyn zabroniony, podlegający odpowiedzialności karnej skarbowej.

Nie warto czekać z rozliczeniem deklaracji do ostatniej chwili, bo łatwo można o tym zapomnieć. Poza tym, każdy dzień zwłoki oddala dzień zwrotu nadpłaty, jeżeli taka występuje. Warto więc zabrać się za rozliczenie deklaracji podatkowe od razu po otrzymaniu PIT-11 od swojego pracodawcy.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *