Kategorie
biuro rachunkowe online

Do kiedy rozliczanie pitów?

Początek nowego roku to czas, w którym pracodawcy wysyłają nam PIT-11, a my składamy swoje roczne zeznanie podatkowe. Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkiem każdego, kto osiąga dochody. Dotyczy to zarówno osób pracujących na podstawie umowy o pracę, jak i osób pracujących na umowie zlecenie, umowie o dzieło czy prowadzących działalność gospodarczą bądź rolniczą. Terminy złożenia deklaracji podatkowej są ściśle określone i zależą od rodzaju składanej deklaracji. Ta z kolei jest zależna od tego, z jakiego tytułu otrzymujemy dochody. Czy wiesz, do kiedy należy rozliczyć PIT? Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej w odpowiednim terminie i czy grozi za to jakaś kara?

Termin dostarczenia deklaracji przez pracodawcę

Abyś mógł rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, pracodawca musi przekazać Ci PIT-11. Jest to deklaracja informująca o tym, jak wysokie dochody osiągnąłeś w ciągu roku i jak wysoki zapłaciłeś podatek dochodowy. Pracodawcę obowiązują ścisłe terminy dostarczenia tej deklaracji. Do końca lutego każdego roku pracodawca jest zobowiązany dostarczyć PIT-11 do pracownika, a do 31 stycznia musi dostarczyć go do Urzędu Skarbowego.

Co, jeśli pracodawca nie przedłoży deklaracji pracownikowi?

Niedostarczenie deklaracji do pracownika w terminie określonym przez prawo jest uważane za wykroczenie skarbowe i podlega ono grzywnie. Jej wysokość to do 180 stawek dziennik, przy czym wysokość jednej stawki ustala sąd. Jedyną możliwością uniknięcia konsekwencji prawnych w przypadku przeoczenia terminu wysłania PIT-11 przez pracodawcę jest dołączenie do deklaracji wysyłanej do Urzędu Skarbowego tzw. czynnego żalu.

Do kiedy rozliczyć PIT-37?

PIT-37 składają wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy, a także osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne, emerytalne czy stypendia. Okres rozliczenia obejmuje czas od 15 lutego do 30 kwietnia roku kolejnego po roku podatkowym, za który składana jest deklaracja. W tym roku PIT-37 należy złożyć do 2 maja, gdyż 30 kwietnia wypada w sobotę.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-36?

PIT-36 jest odpowiedni dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowana na zasadach ogólnych, a także dla osób, które uzyskały przychód z działów specjalnych produkcji rolnej. Okres składania deklaracji mija 30 kwietnia. Podobnie, jak PIT-37, PIT-36 można w tym roku składać do 2 maja.

Terminy rozliczenia PIT-28

PIT-28 składają podatnicy dokonujący rozliczeń w formie ryczałtu, np. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Termin składania deklaracji podatkowej to ostatni dzień lutego.

Rozliczenie PIT-38 – terminy

PIT-38 jest dla podatników osiągających dochody z kapitałów pieniężnych, np. z papierów wartościowych i spółek. Terminy składania deklaracji to od 15 lutego do 30 kwietnia, a w tym roku do 2 maja.

Do kiedy rozliczyć PIT-39?

Podatnicy składający PIT-39, a więc Ci, którzy zbyli nieruchomość czy prawo wieczystego użytkowania gruntów przed upływem 5 lat, są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 30 kwietnia, w tym roku do 2 maja.

Co, jeśli nie rozliczysz się w terminie?

Jeżeli z jakiegoś powodu nie złożysz deklaracji PIT w odpowiednim terminie, musisz liczyć się z nałożeniem odpowiedzialności karnej skarbowej, której wysokość jest zależna od wysokości podatku. Jeśli kwota podatku nie jest 5 razy wyższa niż minimalne wynagrodzenie, kara za nierozliczenie PIT-u w terminie wyniesie od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli podatek jest 5 razy wyższy o minimalnego wynagrodzenia, kara będzie o wiele wyższa, a wyniesie od 1/30 do nawet 400-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Oczywiście, prawo przewiduje szansę na uniknięcie kary. Należy od razu po zorientowaniu się o zaniedbaniu złożyć deklarację PIT i dołączyć do niej czynny żal. Czynny żal jest wnioskiem o zaniechanie ukarania i niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej. Zawiera on informacje na temat tego kto i jakiego czynu zabronionego się dopuścił. Trzeba jednak pamiętać, że czas na złożenie czynnego żalu również jest ograniczony i wynosi zaledwie kilka dni od ostatecznego terminu rozliczenia. Jeżeli minie więcej czasu, Urząd Skarbowy nie przyjmie czynnego żalu, a zaniedbanie pracownika zostanie uznane jako czyn zabroniony, podlegający odpowiedzialności karnej skarbowej.

Nie warto czekać z rozliczeniem deklaracji do ostatniej chwili, bo łatwo można o tym zapomnieć. Poza tym, każdy dzień zwłoki oddala dzień zwrotu nadpłaty, jeżeli taka występuje. Warto więc zabrać się za rozliczenie deklaracji podatkowe od razu po otrzymaniu PIT-11 od swojego pracodawcy.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Działalność nierejestrowana – czym jest i kiedy jest opłacalna?

Marzysz o założeniu własnej firmy, ale boisz się kosztów i tego, że Twój pomysł zupełnie nie odnajdzie się na wymagającym dzisiaj rynku? Na szczęście jest na to sposób! Działalność nierejestrowana jest szansą na sprawdzenie pomysłu na firmę, a przy tym na dorobienie sobie do wypłaty w sposób w pełni legalny i pozbawiony kosztów. Czym jest działalność nierejestrowana, czym różni się od firmy i kto może ją prowadzić? Jakie są warunki i ograniczenia i czy w ogóle warto prowadzić działalność w takiej formie?

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana zwana jest także „firmą na próbę”. W istocie tak właśnie można ją określić. Działalność nierejestrowana to działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Jest to rozwiązanie bardzo często wybierane, gdy chcemy upewnić się, czy nasz pomysł na biznes ma realną szansę na zaistnienie i na odniesienie sukcesu.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej oznacza, że nie istnieje obowiązek odprowadzania składek ZUS, które są najczęstszym powodem rezygnacji z prowadzenia firmy. Działalność nierejestrowana została wprowadzona 30 kwietnia 2018 roku na mocy ustawy Prawa Przedsiębiorców. Ma na celu ułatwienie nowym przedsiębiorcom stawianie pierwszych kroków w biznesie bez ryzyka dużych strat finansowych.

Działalność nierejestrowana – warunki

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest bardzo opłacalne, ale wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Działalność taką mogą prowadzić osoby fizyczne, których przychody z tej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na rok 2021 minimalne wynagrodzenie wyniosło 2800 zł, co oznacza, że z tytułu działalności gospodarczej można zarobić nie więcej niż 1400 zł. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrasta do kwoty 3010 zł, wzrasta więc także kwota możliwa do zarobienia na podstawie działalności nierejestrowanej, a wyniesie ona 1505 zł.

Kolejnym warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest brak prowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy, czyli 5 lat. Niemożliwe jest również jednoczesne prowadzenie działalności regulowanej czy spółki cywilnej.

Prowadząc działalność nierejestrowaną, przyszły przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Oznacza to, że konieczne stanie się spisywanie kwot przychodu uzyskanego w danym dniu w celu kontroli limitu ustawowego. Konieczne jest także rozliczanie przychodów w zeznaniu PIT-36. Prowadząc działalność nierejestrowaną, w sytuacji, gdy klient poprosi o rachunek, musisz go wystawić np. za pośrednictwem darmowych programów dostępnych w sieci.

Firma czy działalność nierejestrowana – co opłaca się bardziej?

Trudno o jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, gdyż jest ona zależna od zarobków, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć. Jeśli rzeczywiście nie są to duże pieniądze, nie ma opcji przekroczenia limitu, a my chcemy przetestować nasz pomysł na biznes, działalność nierejestrowana będzie doskonałym pomysłem. Nie będzie konieczne zgłoszenie się do ewidencji przedsiębiorców, nie trzeba zgłaszać firmy do Urzędu Skarbowego ani ZUS i GUS, a przede wszystkim, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, płacenie podatku VAT ani prowadzenie księgowości.

Jeśli jednak w jakimś miesiącu przekroczysz limit 50% minimalnego wynagrodzenia, Twoja działalność nierejestrowana stanie się automatycznie działalnością gospodarczą. Wtedy w ciągu 7 dni jesteś zobowiązany do zarejestrowania firmy w CEIDG, a wówczas działalność nierejestrowana staje się po prostu działalnością gospodarczą.

Koszty prowadzenia działalności nierejestrowanej 

Wiele osób zastanawia się, jakie koszty trzeba ponieść, by móc prowadzić działalność nierejestrowaną. Okazuje się, że prowadzenie takiej działalności nie wiąże się z żadnymi kosztami, dlatego jest tak opłacalne. W ten sposób można przetestować swój pomysł na biznes, ale także sprawdzić siebie w roli przedsiębiorcy. Założenie prawdziwej firmy wiąże się z wieloma kosztami, które w pierwszym roku prowadzenia działalności są niskie, jednak wzrastają z każdym rokiem.

Działalność nierejestrowana jest więc pewnym buforem bezpieczeństwa, bo nawet, jeśli biznes zupełnie nie wypali, nie będzie się to wiązało z żadnymi stratami. Jedynym kosztem, który ponosi każdy, kto ma jakiekolwiek dochody z dowolnego źródła jest koszt podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów.

Działalność nierejestrowana – czy warto?

Niewątpliwie, działalność nierejestrowana jest dobrym pomysłem dla każdego, kto w prowadzeniu biznesu stawia swoje pierwsze kroki i chce sprawdzić swój pomysł w praktyce. Taka forma działalności z pewnością sprawdzi się także wśród osób, które jedynie dorabiają sobie po pracy na etacie, np. sprzedając drobne rękodzieło. Dochód z takiej działalności nie przekracza raczej polowy minimalnego wynagrodzenia, więc zakładanie firmy w tym wypadku byłoby zupełnie nieopłacalne.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Konieczność sprawdzenia podatnika VAT – z czego wynika?

Wszelkie transakcje z kontrahentami są nie tylko szansa na ogromne zyski, ale także pewnego rodzaju ryzykiem. Jeżeli kontrahent okaże się nieuczciwy, przedsiębiorca może stracić szansę zwrotu VAT czy możliwości odliczenia zwrotu. To dlatego kontrahentów warto sprawdzać na tzw. białej liście. Czym jest ta lista i dlaczego sprawdzenie podatnika VAT jest aż tak istotne?

Kto jest odpowiedzialny za weryfikację kontrahentów?

Za sprawdzenie podatnika VAT odpowiedzialny jest podatnik. To na nim ciąży obowiązek sprawdzenia, czy kontrahent jest rzeczywistym podmiotem gospodarczym, który został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Warto wiedzieć, że w przypadku braku sprawdzenia kontrahenta i nawet niezamierzone błędne rozliczenia transakcji czy wystawienie fikcyjnych faktur grozi ryzykiem wykreślenia z rejestru podatników VAT, sankcją w VAT, a nawet karą pozbawienia wolności do 25 lat.

Gdzie sprawdzić rzetelność kontrahenta?

Przedsiębiorca podejmujący transakcje z kontrahentami, powinien sprawdzić ich uczciwość przede wszystkim w rejestrach CEIDG, KRS oraz REGON. W ten sposób dowie się, czy podmiot rzeczywiście istnieje jako podmiot zarejestrowany. Ponadto, w urzędzie skarbowym lub na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów należy sprawdzić, jaki jest aktualny status podatnika VAT. Nie chodzi tu jedynie o jego widnienie w rejestrze, ale o rękojmię rzetelnie prowadzonej działalności.

Co to jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to stworzony 1 września 2019 roku wykaz informacji o podatnikach VAT. Celem tego wykazu jest pomoc firmom w szybkiej i skutecznej weryfikacji  kontrahentów. Biała lista umożliwia sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT, a także sprawdzenie, czy kontrahentowi odmówiono rejestracji bądź wykreślono go z rejestru. Z białej listy dowiesz się, jakie były przyczyny prawne tego wykreślenia. Potwierdzisz także numer rachunku bankowego, na który masz dokonać przelewu dla kontrahenta. Białą listę możesz sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Na liście tej widnieją wszystkie działające firmy.

Jak sprawdzić kontrahenta?

Wystarczy w wykazie wykorzystać numer NIP, REGON, nazwę firmy bądź numer rachunku bankowego. Wystarczy, że wpiszesz fragment nazwy, a system sam dobierze pasujące wyniki. Co więcej, z systemu możesz wydrukować potwierdzenie wyszukiwania, co stanie się dowodem Twojego sprawdzenia kontrahenta.

Co, jeżeli Twojej firmy nie ma na liście?

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, ale nie widniejsze na białej liście, warto sprawdzić, dlaczego tak jest. Czy posiadasz rachunek firmowy? Jeżeli nie, koniecznie załóż rachunek rozliczeniowy. Jeżeli posiadasz taki rachunek i jesteś pewien, że jest to rachunek firmowy, zacznij od potwierdzenia tego faktu w swoim banku. Jeżeli mimo to nadal nie znajdziesz danych swojej firmy w rejestrze, zastanów się, czy zgłosiłeś rachunek firmowy do urzędu skarbowego. Jeżeli nie, musisz to zrobić. Jeśli mimo tego wciąż nie ma Cię na liście, upewnij się, że Twój bank przekazał numer Twojego rachunku firmowego do STIR. Najlepiej udaj się bezpośrednio do banku i wyjaśnij tę kwestię. Zazwyczaj bank przekazuje rachunek automatycznie, jednak tak, jak wszędzie, zdarzają się błędy. Przy dopilnowaniu wszystkich powyższych kwestii, Twoja firma powinna pojawić się w wykazie podatników VAT.

Czy konieczne jest zakładanie rachunku firmowego?

Rachunek firmowy powinien zostać założony i podany na białej liście podatników VAT. Jeżeli zapłacisz kontrahentowi kwotę przekraczającą 15 000 zł na rachunek inny niż tej widniejący w wykazie, stracisz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty bądź części kwoty zapłaconej na inny rachunek. Poza tym, pojawi się wówczas ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za wszelkie zaległości podatkowe. Jeżeli on nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji, odpowiedzialność za to poniesiecie oboje. Oczywiście, ten problem można rozwiązać. Wystarczy, że w terminie do 7 dni od wykonania przelewu na rachunek inny niż podany w wykazie poinformujesz naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu zapłaty.

Sprawdzenie kontrahenta – o czym pamiętać?

Przede wszystkim, pamiętaj o sprawdzaniu kontrahentów na białej liście zwłaszcza w przypadku współpracy z firmami, z którymi nie miałeś wcześniej do czynienia, nie możesz więc być w pełni przekonany o ich uczciwości. Zanim dokonasz przelewu, sprawdź, czy numer rachunku na fakturze jest tym samym numerem, który widnieje na białej liście. Jeżeli nie, wyjaśnij tę sprawę przed dokonaniem transakcji, szczególnie, gdy płatności przekraczają 15 000 zł.

Dopilnowanie obowiązku sprawdzenia podatników VAT pozwala na większe bezpieczeństwo podejmowanych transakcji i o wiele niższe ryzyko błędów i niedopatrzeń, które mogą naprawdę sporo kosztować. Na koniec warto przypomnieć, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, dlatego też niedopatrzenie uczciwości kontrahenta jest odpowiedzialnością przedsiębiorcy, który ma obowiązek sprawdzić uczciwość firmy, z którą ma zamiar współpracować.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Jak założyć działalność gospodarczą?

Wiele osób marzy o założeniu własnej działalności, jednak nie wie, jak się do tego zabrać. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak założyć swoją firmę krok po kroku i o czym należy pamiętać przed podjęciem decyzji o jej założeniu.

Formy prawne prowadzenia działalności

Zgodnie z polskim prawem, działalność gospodarczą można prowadzić w jednej z kilku form, różniących się od siebie formalności i kwestiami finansowymi. Najprostszą formą działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność. Jest ona zakładana przez jedną osobę, która w całości nią zarządza i bierze na siebie 100% odpowiedzialności za jej prowadzenie. Oprócz jednoosobowej działalności, możesz założyć spółkę cywilną, spółki kapitałowe, w skład których wchodzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółki osobowe, a więc spółki jawne, komandytowe, partnerskie i komandytowo-akcyjne. Każda z tych form prowadzenia działalności wymaga innych kroków formalnych.

To, jaką formę działalności wybierzesz, powinno zależeć od co najmniej kilku czynników. Przeanalizuj przede wszystkim to, czy działalność będziesz prowadzić samodzielnie czy może razem ze wspólnikami. Istotne jest także, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za zobowiązania, jakie będą formy opodatkowania firmy, a także jaki kapitał początkowy będzie wniesiony. Od wybranej formy działalności zależy miejsce, w której będzie ona zarejestrowana, a także forma jej reprezentacji w sprawach urzędowych.

Działalność gospodarcza wyłączona z obowiązku rejestracji w CEIDG

Jak zapewne wiesz, nie każda działalność musi zostać zarejestrowana jako działalność gospodarcza. Istnieje coś takiego, jak działalność nierejestrowa, a zalicza się do niej taką działalność, w wyniku której w żadnym miesiącu przychody z niej nie przekroczą kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia, a więc w roku 2021 jest to kwota 1400 zł. Dodatkowym warunkiem możliwości prowadzenia działalności nierejestrowej jest brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Jeżeli spełniasz te warunki, to nawet, jeśli Twoja działalność ma charakter stały, przemyślany i celowy, a więc spełnia wymogi działalności gospodarczej, nie musi być rejestrowana.

Co musisz wiedzieć przed założeniem firmy?

Samo założenie firmy nie jest zbyt skomplikowane, a obecnie jest możliwe nawet bez wychodzenia z domu. Zanim jednak podejmiesz decyzję o zarejestrowaniu własnej działalności gospodarczej, weź pod uwagę kilka podstawowych kwestii. Najważniejsze wydają się oczywiście formalności. Warto już na starcie zorientować się co do wysokości składek ZUS. To bardzo ważne, bo koszty prowadzenia działalności nie zawsze są niskie. Poza tym, zastanów się, jaką formę działalności chcesz prowadzić, jakie formy opodatkowania będą dla Ciebie najkorzystniejsze. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, koncesji, a także sprawdzenie ewentualnej możliwości dofinansowania firmy.

Obok formalności, równie istotne są kwestie organizacyjne. Jeżeli Twoja działalność zakłada zatrudnienie pracowników, warto zająć się tym jak najszybciej. Poza tym, należy zaplanować kwestię prowadzenia księgowości i podsumowanie przewidywanych kosztów całej działalności. Pamiętaj, że początkowo czyste zyski będą bardzo niskie, a być może nie będzie ich wcale. Czas na rozkręcenie firmy to czas na pozyskiwanie klientów, budowanie świadomości Twojej marki i jej rozpoznawalności.

Pamiętaj, że na rynku nie jesteś sam. Istnieje bardzo szeroka konkurencja, która zrobi wszystko, by przebić Twoją ofertę. Kluczowe jest więc sprawdzenie konkurencji w swojej niszy, identyfikacja własnej grupy docelowej i dostosowanie swojej oferty do jej potrzeb. Warto rozważyć możliwość reklamy i jej środków, które pozwolą na wzrost popularności firmy wśród potencjalnych klientów.

Zakładanie firmy- jak założyć firmę „krok po kroku”

Zakładanie własnej działalności jest proste. Wystarczy zastosować się do kilku kroków, by stać się pełnoprawnym przedsiębiorcą.

Po pierwsze, należy zdecydować się na konkretną formę prawną działalności gospodarczej i formę jej opodatkowania. Możesz zdecydować się na PIT, CIT, RPE lub kartę podatkową.

Kiedy określisz rodzaj działalności, kolejnym krokiem będzie jej sklasyfikowanie i nadanie kodów PKD. Pełną klasyfikację kodów PKD znajdziesz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Jest ich wszystkich około 400.

Następnym nieodzownym krokiem jest wybór dobrego biura rachunkowego, który zajmie się księgowością Twojej firmy. Możesz co prawda prowadzić księgowość samodzielnie, jednak to rozwiązanie jest odpowiednie tylko dla osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie. Jeżeli go nie masz, zdecydowanie bezpieczniej będzie powierzyć to zadanie profesjonalistom.

Kolejnym krokiem jest już właściwa rejestracja działalności w CEIDG. W tym celu należy złożyć wniosek i uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek składa się w urzędzie gminy bądź drogą elektroniczną. Samo założenie działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Ostatnim krokiem w pozostaniu pełnoprawnym przedsiębiorcą jest założenie konta firmowego oraz wyrobienie firmowej pieczątki z numerem NIP i REGON.

Jeżeli przebrnąłeś przez wszystkie powyższe kroki – gratulacje! Założyłeś własną działalność gospodarczą i jesteś przedsiębiorcą!

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Jednoosobowa działalność gospodarcza – co to jest i czy warto ją założyć?

Własna firma z pewnością jest marzeniem wielu przedsiębiorczych osób. Najłatwiejszą jej formą jest działalność jednoosobowa. Na czym ona polega i czy warto ją założyć? Kiedy zarejestrowanie firmy jest obowiązkiem przedsiębiorcy?
Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą działalności. Decydują się na nią przede wszystkim początkujący przedsiębiorcy, którzy na rynku stawiają swoje pierwsze kroki. Pojęcie działalności jednoosobowej określają dokładnie przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Według tych przepisów, działalnością jednoosobową nazywa się zorganizowaną działalność zarobkową, która jest wykonywana w sposób ciągły, we własnym imieniu.

Aby można było mówić o działalności jednoosobowej, konieczne jest zaistnienie kilku czynników. Przede wszystkim, cel tej działalności musi mieć charakter zarobkowy, a więc nastawiony na osiągniecie zysku. Poza tym, działalność musi mieć charakter zorganizowany, a więc musi wiązać się z jakimiś działaniami marketingowymi, przemyślanymi strategiami czy np. wynajmowaniem pomieszczeń do wykonywania zadań  w ramach prowadzenia tej działalności.

Działalność musi mieć charakter ciągły i powtarzalny, a do tego musi być wykonywana we własnym imieniu. Jednoosobowa działalność gospodarcza wyróżnia się tym, że nie jest zarządzana przez podmioty zewnętrzne. Bardzo ważnym kryterium pozwalającym na określenie działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka, jakie wiąże się z jej prowadzeniem.

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to firma?

Wiele osób zastanawia się, czy jednoosobową działalność gospodarczą można nazwać firmą? Odpowiedź jest twierdząca. Działalność jednoosobowa to firma zarządzana przez jedną osobę, która ponosi bezpośrednio ryzyko związane z prowadzeniem firmy. Ponadto, taka osoba jest zobowiązana, podobnie jak zarządcy większych firm, do odprowadzania składek na ubezpieczenie do ZUS czy stosowania się do przepisów związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczych.

Kiedy musisz rejestrować firmę?

Istnieje kilka wyjątków, zgodnie z którymi osoba, która prowadzi swój biznes w sposób celowy, przemyślany i czerpie z niego zyski, nie musi rejestrować swojej firmy. Chodzi tu przede wszystkim o wysokość osiąganych przychodów. Jeżeli nie przekroczą one w żadnym miesiącu poziomu 50% minimalnego wynagrodzenia, przedsiębiorca nie musi rejestrować działalności. W roku 2021 50% wynagrodzenia minimalnego wynosiło 1400 zł, od nowego roku próg ten będzie wyższy, bo płaca minimalna również zostanie podniesiona. Warunkiem do skorzystania z przywileju braku konieczności rejestracji działalności jest brak prowadzenia innej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Tzw. działalność nierejestrowa ma wiele zalet. Przede wszystkim, nie musisz jej zgłaszać w ewidencji przedsiębiorców, w GUS i Urzędzie Skarbowym. Poza tym, nie musisz opłacać składek w ZUS ani zaliczek na podatek. Ważnym przywilejem jest również fakt, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nierejestrową, nie musisz korzystać z księgowości, a jedynie z uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Jak założyć działalność jednoosobową?

Zakładanie działalności jednoosobowej jest bardzo proste, a obecnie możliwe nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy tylko wypełnić stosowny formularz CEIDG-1, który można znaleźć na stronie ministerstwa lub e-PUAP. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie miasta czy gminy, za pośrednictwem listu poleconego poświadczonego notarialnie, elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego bądź poprzez e-PUAP, bez użycia podpisu kwalifikowanego.

Po oficjalnym założeniu działalności, należy zdobyć numer REGON oraz NIP. Warto także założyć firmowe konto bankowe. Nie jest to obligatoryjne w przypadku działalności jednoosobowej, z  pewnością jednak warto tego dopilnować.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej – o czym trzeba pamiętać?

Już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 należy podjąć decyzję o konkretnej formie opodatkowania dochodu. Może to być opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź karta podatkowa. Najczęściej stosowane jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdyż umożliwia ono skorzystanie z wielu ulg podatkowych. Ten rodzaj opodatkowania zakłada konieczność prowadzenia księgi rachunkowych bądź księgi przychodów i rozchodów.

Czy warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Z pewnością trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie każdej działalności jest związane z pewnego rodzaju ryzykiem, które należy brać pod uwagę. Warto początkowo przetestować swój pomysł na biznes, sprawdzić, czy będzie on działał w odpowiedni sposób, a następnie zrobić pierwszy krok ku założeniu własnej działalności. Dobrze jest skorzystać z rad doradców czy doświadczonych przedsiębiorców, którzy pomogą w stawianiu pierwszych kroków we własnym biznesie.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności musi zostać podjęty już na etapie składania wniosku o założenie firmy do CEIDG. Czym są formy opodatkowania, jakie ich rodzaje wyróżniamy i które są najkorzystniejsze?

Formy opodatkowania przedsiębiorstw

Za wybór formy opodatkowania odpowiada przedsiębiorca. Wybór ten powinien być zgodny z rodzajem prowadzonej działalności, choć nie bez znaczenia pozostaje także opłacalność w przypadku konkretnej firmy. Wyróżniamy cztery podstawowe formy opodatkowania działalności gospodarczej. Czym charakteryzuje się każdy z nich?

Skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jest to najczęściej wybierana forma opodatkowania działalności gospodarczej. Polega ona na opodatkowaniu dochodu według dwustopniowej skali. Aby zrozumieć jej wartość, należy rozgraniczyć pojęcia dochodu i przychodu. Dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Mówiąc inaczej, dochód to kwota, którą firma faktycznie zarobiła na działalności. Jeżeli dochód ten wyniósł do 85 528 zł, opodatkowanie wynosi 17% pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli kwota 85 528 zł została przekroczona, podatek równa się 17% plus 32% nadwyżki i minus kwota zmniejszająca podatek. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na tę formę opodatkowania, jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz do ewidencjonowania w niej swoich przychodów i rozchodów. Na koniec każdego roku konieczne jest sporządzenie spisu z natury, w którym wykazane zostaną wszystkie nabyte towary i materiały.

Podatek liniowy

Podatek liniowy jest kolejną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca w jej ramach opodatkowuje dochód jedną stawką podatku wynoszącą 19% i nie ma tu znaczenia wysokość dochodu. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi rozchodów i przychodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt to forma opodatkowania zakładająca, że przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. W zamian może liczyć na niskie stawki ryczałtu w zależności od wykonywanej działalności gospodarczej. Warto jednak wiedzieć, że z tej formy opodatkowania skorzystać może tylko osoba fizyczna, która uzyskuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, której wysokość nie przekracza 200 000 euro. Z ryczałtu może skorzystać także osoba fizyczna, która uzyskała przychód wyłącznie z działalności pozarolniczej prowadzonej w formie spółki, której suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to zryczałtowana forma opodatkowania. Ciekawe jest to, że w przypadku tej formy, wartość wpłaconego na konto US podatku w żaden sposób nie odzwierciedla osiąganych przychodów. Stawka karty podatkowej zależna jest od rodzaju wykonywanych usług, wielkości zatrudnienia, wielkości miejscowości, której działa dana firma, a także rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. Z karty podatkowej mogą skorzystać tylko osoby wykonujące określoną działalność, np. opiekę nad dziećmi czy osobami chorymi, a także firmy świadczące usługi rozrywkowe.

Formy opodatkowania – wady i zalety

Każda z wymienionych form opodatkowania ma zarówno plusy, jak i minusy, które należy wziąć pod uwagę. Skala podatkowa ma wiele zalet, do których należy m.in. prawo do korzystania z różnych ulg podatkowych, prawo do wspólnego rozliczania się z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także prawo do odliczeń w deklaracji podatkowej czy rozliczenia wszystkich przychodów na jednym zeznaniu PIT. Minusem tej formy opodatkowania jest natomiast obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów czy większa ilość formalności. Trzeba także pamiętać, że jeżeli dochód w jakimś miesiącu przekroczy 85 529 zł, firma będzie zmuszona zapłacić podatek dochodowy wg stawki 32 %.

Sporo zalet ma także podatek liniowy. Przede wszystkim, posiada on jedną, stałą stawkę. Poza tym, w przypadku tej formy opodatkowania nie łączy się dochodów uzyskanych z różnych źródeł. Sposób wyliczenia podatku jest łatwy, a do tego istnieje możliwość odliczeń od przychody poniesionych kosztów podatkowych. Ta forma opodatkowania ma jednak swoje wady. Należy do nich przede wszystkim brak kwoty wolnej od podatku, brak możliwości rozliczenia się z małżonkiem czy brak prawa do kredytu podatkowego i większości ulg podatkowych.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

To, jaka forma opodatkowania będzie najbardziej korzystna jest zależne od wielkości osiąganych przychodów. Warto rozważyć, ile zysku przyniesie działalność, jak wysokie będą ponoszone koszty, a także to, czy rodzaj wykonywanej działalności nie jest w wykluczeniach danych form opodatkowania. Warto także wiedzieć, że forma opodatkowania, jaką wybierzesz na początku działalności firmy będzie obowiązywała w danym roku podatkowym. Jeżeli zechcesz ją zmienić, możesz to zrobić jedynie raz do roku, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma uzyskała swój pierwszy dochód.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Przychód, a dochód – jakie są między nimi różnice?

Każdy, kto z tytułu jakiejkolwiek pracy uzyskuje dochody, z pewnością spotkał się niejednokrotnie z pojęciem przychodu i dochodu. Nawet doświadczeni przedsiębiorcy miewają czasami problem, by wskazać różnice pomiędzy tymi dwoma terminami. Czym jest przychód, co to jest dochód i jaka jest różnica pomiędzy przychodem, a dochodem?

Czym jest przychód?

Przychód, mówiąc najprościej, to cała uzyskana kwota pieniędzy. Suma przychodu nie określa sytuacji materialnej, gdyż kwota przychodu, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązuje do zapłaty podatku dochodowego. Przychód uzyskuje się w ramach pracy zawodowej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy z nieruchomości. Do przychodów zalicza się także kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów bądź usług, jednak kwotę tę pomniejsza się o należny podatek VAT. Na podstawie przychodu obliczyć można należny podatek, ale nie można określić rzeczywistej sytuacji ekonomicznej firmy czy osoby fizycznej.

Warto podkreślić, że przychód to nie tylko forma pieniężna. Równie dobrze przychodem może być element o charakterze trwałym. Trzeba jednak pamiętać, że każdy przychód niezależnie od swojej formy wiąże się z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego.

Jeżeli mówimy o przychodzie od osób fizycznych, należy do niego nie tylko regularnie wpływająca na konto wypłata, ale także np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Przychód może także nie mieć żadnego związku z pracą zawodową, ani z prowadzoną działalnością. Do przychodu zalicza się także wypłatę z funduszu emerytalnego po śmierci małżonka czy alimenty.

Co to jest dochód?

Wiesz już, czym jest przychód. Czym jest zatem dochód? Dochód to, mówiąc inaczej, przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Łatwo się domyślić, że aby móc mówić o dochodzie, przychód musi być wyższy niż koszty jego uzyskania. W przeciwnym razie dochód będzie zerowy bądź nawet ujemny.

Dochody dzieli się na dochody netto i dochody brutto.

Dochody brutto to nadwyżka przychodów nad sumą kosztów ich uzyskania przed opodatkowaniem. Dochód netto natomiast jest nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

Jeśli chcesz ocenić sytuację finansową firmy czy osoby fizycznej, pod uwagę weź właśnie dochód, który jest rzeczywistą informacją o zyskach i poniesionych stratach. Mówiąc prościej, dochód informuje nas, ile środków rzeczywiście zyskaliśmy już po odliczeniu wszystkich strat, a więc, mówiąc potocznie, „na rękę”.

Czym się różni przychód od dochodu?

Wiesz już, czym jest przychód i czym jest dochód. Jaka jest więc pomiędzy nimi różnica? Tym, co najbardziej interesuje osobę fizyczną jest dochód, czyli kwota należna „na rękę”, a więc to, co faktycznie dostanie. Przychód natomiast jest kwotą brutto, która zostanie pomniejszona o kwotę podatku czy poniesione koszty.

Kluczowe do zrozumienia różnicy pomiędzy dochodem, a przychodem jest rozumienia pojęć „zysk” i strata”. Zysk jest tym, co faktycznie otrzymujemy, czyli dochodem. Określając dochód, możemy określić faktyczną sytuację materialną, czego nie możemy zrobić, określając przychód i poniesione koszty. Aby obliczyć rzeczywisty dochód, należy od kwoty przychodu odjąć koszty jego uzyskania. Kwota, jaką utrzymujemy jest albo zyskiem, albo stratą, która następnie zostaje opodatkowana.

Dochód, przychód, a koszty

Jeżeli bierzemy pod uwagę osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, zasady określenia przychodu i dochodu są oczywiste. Podatnik jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego i zaliczki z tytułu podatku za pośrednictwem pracodawcy. To dlatego raz w roku każda osoba zatrudniona na umowę o pracę otrzymuje PIT, który musi rozliczyć w odpowiednim terminie. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku przedsiębiorców. Oni muszą samodzielnie obliczać dochód, przychód i należne zaliczki.

Koszty uzyskania przychodu to wszelkie wydatki, które pozwalają na osiągnięcie przychodu. Możemy do nich zaliczyć np. koszty towaru, biura czy reklamy. Według polskiego prawa, kosztami uzyskania przychodu określa się wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztem przychodu jest także wydatek związany z prowadzoną działalnością. Muszą to być jednak wydatki, które nie mają cech osobistych.

Wiele przedsiębiorców stara się tak układać swoje przychody i koszty, by wykazać jak najniższy dochód przed Urzędem Skarbowym. Celem takiego działania jest jak najniższy podatek dochodowy. Jeżeli zyski firmy są przeznaczane na jej dalszy rozwój, takie działanie pośrednio może mieć sens, jednak w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli przedsiębiorca często wykazuje straty, rentowność jego firmy będzie oceniana bardzo nisko. To sprawi, że o wiele trudniej będzie takiemu przedsiębiorcy uzyskać kredyt.

Szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy?

Przychód, a dochód – podsumowanie

Wiesz już, na czym polega różnica między przychodem, a dochodem. Może się to wydawać skomplikowane, jednak w gruncie rzeczy nie jest to takie trudne. Warto wiedzieć, że pojęcia przychodu i dochodu nie są synonimami, nie powinno się ich stosować zamiennie, gdyż mają zupełnie odmienne znaczenie.

Warto wspomnieć także o kwestii rozliczania podatku PIT. Według polskiego prawa, podatek płaci się od dochodów uzyskanych z różnych źródeł. Aby obliczyć należny podatek, od dochodu brutto należy odjąć stawkę procentową podatku. Otrzymamy w ten sposób kwotę należnego podatku, a co za tym idzie, będziemy mogli obliczyć rzeczywisty dochód i określić sytuację materialną. Jest to o wiele łatwiejsze w przypadku osoby fizycznej, która swoje przychody uzyskuje na podstawie umowy o pracę. Nieco trudniej jest w przypadku przedsiębiorców, gdy pod uwagę bierzemy również koszty uzyskania przychodu. W tym wypadku zdecydowanie najlepiej jest skorzystać z usług biura rachunkowego, by uchronić się od popełnienia błędu, który może słono kosztować.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Księgowość online – czym jest, dla kogo i jak działa?

Każdy przedsiębiorca opiera swoje cele głównie na zysku. Nie można się temu dziwić, w końcu czas to pieniądz. Ważna jest także dobra organizacja Twojej firmy pozwalająca na sporą oszczędność czasu. Pomoże Ci w tym właśnie księgowość internetowa!

Księgowość internetowa w porównaniu ze standardowym biurem rachunkowym to przede wszystkim wygoda, ale i znaczne obniżenie kosztów.
Jak zatem działa księgowość internetowa, a jak tradycyjna? Z której i dlaczego warto korzystać?

Czy księgowość tradycyjna jest przereklamowana?

Internet rośnie w siłę, a wraz z nim wszelkiego rodzaju narzędzia online oraz formy kontaktu zdalnego. Dlaczego więc księgowość tradycyjna wciąż jest tak popularna?

Polega ona głównie na księgowaniu kosztów i przychodów, wypełnianiu KPiR, a także na sporządzaniu deklaracji podatkowych i przekazywaniu ich do odpowiednich urzędów. W modelu tradycyjnym przedsiębiorca musi dostarczyć do swojego biura rachunkowego dokumenty z danego okresu. W dalszej kolejności są one księgowane przez księgowych oraz umieszczane w dokumentacji firmowej.

Gdy wszystkie te czynności zostaną wykonane, przedsiębiorca otrzymuje informacje o wysokości podatków i składek ZUS do zapłacenia w określonym terminie. Tak w całości prezentuje się proces księgowania tradycyjnego. Warto jednak pamiętać, że proces ten można usprawnić właśnie dzięki księgowaniu online.

Na czym polega księgowość internetowa?

W przypadku obsługi księgowej przez Internet proces księgowania jest zdecydowanie szybszy i sprawniejszy niż w opisanej wyżej księgowości tradycyjnej.
Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje księgowości internetowej:
1. Samodzielne prowadzenie w aplikacji online
2. Prowadzenie przez ogólnopolskie biuro rachunkowe z dostępem do aplikacji online
Przedsiębiorcy, którzy chcą mieć pełną wiedzę o szczegółach rozliczeń, mogą pokusić się o prowadzenie księgowości samodzielnie w aplikacji online. W tym wariancie to przedsiębiorca sam dodaje koszty, wystawia faktury w aplikacji, generuje KPiR oraz deklaracje podatkowe, które później składa w urzędach.
Aplikacja online na bieżąco śledzi zmiany w przepisach i automatyzuje szereg działań dla przedsiębiorcy.

Samodzielna księgowość online

Na początku przedsiębiorca musi wystawić faktury przychodowe w aplikacji. Każdy zapisany przez niego przychód automatycznie zapisywany jest przez aplikację
w systemie KPiR. Na tej podstawie aplikacja automatycznie podaje kwoty składek ZUS do opłacenia przez przedsiębiorcę. Na koniec każdego miesiąca lub kwartału, przedsiębiorca powinien dodać wszystkie swoje koszty.

Plusem księgowości internetowej jest również automatyczne generowanie rejestrów VAT czy innych ewidencji bezpośrednio z aplikacji. Następnie należy złożyć deklarację podatkową, opłacić podatki, których kwoty aplikacja samodzielnie wylicza i podaje wraz z numerami kont bankowych urzędów do przelewów. Ponadto warto też zaznaczyć, że najlepsze aplikacje do księgowości online pozwalają na bezpośredni kontakt z księgowymi.

Wykwalifikowany księgowy online

Zdecydowanie wygodniejszą formą prowadzenia księgowości jest biuro rachunkowe online obsługiwana przez profesjonalnych księgowych. Przedsiębiorca w dalszym ciągu ma dostęp do aplikacji, jednak nie obsługuje jej samodzielnie. Wszystkie powyżej opisane czynności robią za niego wykwalifikowani księgowi. Obecnie jest to najlepsza forma księgowość na rynku.

Przedsiębiorca nie musi martwić się comiesięcznym uzupełnieniem danych w aplikacji, a jednocześnie wciąż ma dostęp do swoich finansów i w dowolnym momencie może je analizować. Co ważne, odciąża go to również w śledzeniu przepisów i dbaniu o poprawność sporządzonej dokumentacji. Dzięki tej formie zyskuje on również reprezentantów przed urzędami i ZUS-em, którzy dodatkowo składają za niego deklaracje podatkowe.

Księgowy online – znaczy wygoda, spokój i bezpieczeństwo!

W przypadku omówionej wyżej formy księgowości internetowej typowy miesiąc przedsiębiorcy ogranicza się do kilku czynności. Przedsiębiorca musi jedynie przekazać koszty swojej firmy do księgowych, np. w postaci skanów dokumentów. Oczywiście ma on wgląd w działania księgowych w aplikacji online. W dalszej kolejności księgowi przekazują przedsiębiorcy mailowo informacje o kwotach podatków i składek ZUS do zapłaty. Owe kwoty wraz z numerami kont urzędów dostępne są również w aplikacji. Cały proces jest niezwykle prosty i mocno odciąża przedsiębiorcę. Ponadto księgowi są stale do jego dyspozycji. Może on do nich zadzwonić, skontaktować się mailowo lub poprzez aplikację.

Jak widać, jest to zdecydowanie najwygodniejsze i najszybsze rozwiązanie w przypadku księgowania. Fachowcy zapewniają odpowiednią jakość usług księgowych, przy czym jednocześnie przedsiębiorca może mieć stały wygląd w ich działania. Dostarczanie dokumentów również jest rozwiązane w możliwie najszybszy, najwygodniejszy i najprostszy sposób, czyli drogą elektroniczną.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Kategorie
biuro rachunkowe online

Jak zmienić biuro rachunkowe

Zobacz w jaki sposób zmienić biuro rachunkowe.

Przedsiębiorca, który podejrzewa, że jego księgowość prowadzona jest w sposób nierzetelny, może zmienić biuro rachunkowe. To samo dotyczy właścicieli firm, którzy przenoszą działalność do innego miasta bądź też chcą skorzystać z usług nowoczesnych, internetowych biur księgowych. Jak przebiega procedura zmiany biura rachunkowego?

Jakich formalności dopełnić?

Przedsiębiorcy nie muszą informować właścicieli biura rachunkowego, dlaczego zamierzają zrezygnować ze świadczonych przez jego firmę usług. Przyczyną może być nierzetelność w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych bądź chęć skorzystania z innowacyjnych rozwiązań, których nasze biuro rachunkowe nie oferuje. Niemniej jednak każdego obowiązuje okres wypowiedzenia, który powinien zostać podany w umowie.

W okresie wypowiedzenia prowadzenie księgowości może zostać już powierzone innej jednostce, lecz w dalszym ciągu będziemy zobowiązani uiścić opłatę na rzecz dotychczasowego biura rachunkowego. Okres wypowiedzenia umowy to doskonały czas na to, aby dopełnić wszelkich, niezbędnych formalności. Przede wszystkim należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz OPL-1 – dotyczy to przedsiębiorców, którzy upoważnili biuro rachunkowe do składania w swoim imieniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Jeżeli zostały udzielone także inne pełnomocnictwa, musimy pamiętać o ich pisemnym odwołaniu. Przedsiębiorcy zobowiązani są również do złożenia deklaracji CEiDG-1, za pomocą której poinformują urząd o zmianie podmiotu, który prowadzi księgowość i przechowuje dokumentację podatkową.

Odzyskanie dokumentacji podczas zmiany biura rachunkowego

Obowiązkiem każdego biura rachunkowego jest przekazanie oryginałów dokumentów, które powierzył pracownikom przedsiębiorca. Mowa tutaj przede wszystkim o fakturach VAT, paragonach, rachunkach, umowach, wyciągach bankowych czy potwierdzeniach zapłaty. Przed wydaniem dokumentacji pracownik biura rachunkowego powinien wykonać jej kopię.

Biuro księgowe w dalszym ciągu jest bowiem odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości w okresie obowiązywania umowy. Biuro rachunkowe przekazuje przedsiębiorcy także:

  • księgi podatkowe i rejestry VAT,
  • ewidencję faktur, środków trwałych, sprzedaży,
  • dokumentację pracowniczą,
  • deklaracje podatkowe i ZUS,
  • ewidencję przebiegu pojazdów,
  • ewidencję wyposażenia.

Wszelkie, niezbędne dokumenty biuro rachunkowe może przekazać na kilka sposobów. Niektóre z nich same odsyłają dokumentację do nowego biura rachunkowego. Przedsiębiorca może udać się po nie osobiście lub wysłać kuriera, jeśli nie chce, aby biuro rachunkowe wiedziało, w jaki sposób będzie od teraz prowadzona księgowość.

Dużym ułatwieniem dla podmiotu, który przejmuje na siebie obowiązek prowadzenia rachunkowości, byłoby eksportowanie danych z systemu księgowego poprzedniego biura rachunkowego. Niestety, jeśli w umowie nie zostało zastrzeżone, że wraz z jej rozwiązaniem biuro rachunkowe ma obowiązek taką operację wykonać, to przekazanie danych będzie zależało wyłącznie od jego dobrej woli.

Czasami biura rachunkowe naliczają opłaty za eksport danych do nowego systemu – wtedy też decyzją przedsiębiorcy pozostaje, czy chce z takiego rozwiązania skorzystać.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas