Kategorie
biuro rachunkowe online

Jednoosobowa działalność gospodarcza – co to jest i czy warto ją założyć?

Własna firma z pewnością jest marzeniem wielu przedsiębiorczych osób. Najłatwiejszą jej formą jest działalność jednoosobowa. Na czym ona polega i czy warto ją założyć? Kiedy zarejestrowanie firmy jest obowiązkiem przedsiębiorcy?
Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą działalności. Decydują się na nią przede wszystkim początkujący przedsiębiorcy, którzy na rynku stawiają swoje pierwsze kroki. Pojęcie działalności jednoosobowej określają dokładnie przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Według tych przepisów, działalnością jednoosobową nazywa się zorganizowaną działalność zarobkową, która jest wykonywana w sposób ciągły, we własnym imieniu.

Aby można było mówić o działalności jednoosobowej, konieczne jest zaistnienie kilku czynników. Przede wszystkim, cel tej działalności musi mieć charakter zarobkowy, a więc nastawiony na osiągniecie zysku. Poza tym, działalność musi mieć charakter zorganizowany, a więc musi wiązać się z jakimiś działaniami marketingowymi, przemyślanymi strategiami czy np. wynajmowaniem pomieszczeń do wykonywania zadań  w ramach prowadzenia tej działalności.

Działalność musi mieć charakter ciągły i powtarzalny, a do tego musi być wykonywana we własnym imieniu. Jednoosobowa działalność gospodarcza wyróżnia się tym, że nie jest zarządzana przez podmioty zewnętrzne. Bardzo ważnym kryterium pozwalającym na określenie działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka, jakie wiąże się z jej prowadzeniem.

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to firma?

Wiele osób zastanawia się, czy jednoosobową działalność gospodarczą można nazwać firmą? Odpowiedź jest twierdząca. Działalność jednoosobowa to firma zarządzana przez jedną osobę, która ponosi bezpośrednio ryzyko związane z prowadzeniem firmy. Ponadto, taka osoba jest zobowiązana, podobnie jak zarządcy większych firm, do odprowadzania składek na ubezpieczenie do ZUS czy stosowania się do przepisów związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczych.

Kiedy musisz rejestrować firmę?

Istnieje kilka wyjątków, zgodnie z którymi osoba, która prowadzi swój biznes w sposób celowy, przemyślany i czerpie z niego zyski, nie musi rejestrować swojej firmy. Chodzi tu przede wszystkim o wysokość osiąganych przychodów. Jeżeli nie przekroczą one w żadnym miesiącu poziomu 50% minimalnego wynagrodzenia, przedsiębiorca nie musi rejestrować działalności. W roku 2021 50% wynagrodzenia minimalnego wynosiło 1400 zł, od nowego roku próg ten będzie wyższy, bo płaca minimalna również zostanie podniesiona. Warunkiem do skorzystania z przywileju braku konieczności rejestracji działalności jest brak prowadzenia innej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Tzw. działalność nierejestrowa ma wiele zalet. Przede wszystkim, nie musisz jej zgłaszać w ewidencji przedsiębiorców, w GUS i Urzędzie Skarbowym. Poza tym, nie musisz opłacać składek w ZUS ani zaliczek na podatek. Ważnym przywilejem jest również fakt, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nierejestrową, nie musisz korzystać z księgowości, a jedynie z uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Jak założyć działalność jednoosobową?

Zakładanie działalności jednoosobowej jest bardzo proste, a obecnie możliwe nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy tylko wypełnić stosowny formularz CEIDG-1, który można znaleźć na stronie ministerstwa lub e-PUAP. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie miasta czy gminy, za pośrednictwem listu poleconego poświadczonego notarialnie, elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego bądź poprzez e-PUAP, bez użycia podpisu kwalifikowanego.

Po oficjalnym założeniu działalności, należy zdobyć numer REGON oraz NIP. Warto także założyć firmowe konto bankowe. Nie jest to obligatoryjne w przypadku działalności jednoosobowej, z  pewnością jednak warto tego dopilnować.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej – o czym trzeba pamiętać?

Już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 należy podjąć decyzję o konkretnej formie opodatkowania dochodu. Może to być opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź karta podatkowa. Najczęściej stosowane jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdyż umożliwia ono skorzystanie z wielu ulg podatkowych. Ten rodzaj opodatkowania zakłada konieczność prowadzenia księgi rachunkowych bądź księgi przychodów i rozchodów.

Czy warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Z pewnością trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie każdej działalności jest związane z pewnego rodzaju ryzykiem, które należy brać pod uwagę. Warto początkowo przetestować swój pomysł na biznes, sprawdzić, czy będzie on działał w odpowiedni sposób, a następnie zrobić pierwszy krok ku założeniu własnej działalności. Dobrze jest skorzystać z rad doradców czy doświadczonych przedsiębiorców, którzy pomogą w stawianiu pierwszych kroków we własnym biznesie.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

Napisz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *